Tre tips för tvättstugor

Mörka källarutrymmen, tråkig miljö och svårt att hålla ordning. Problemen med tvättstugor är flera, men eftersom de måste finnas får man göra det bästa av situationen. Här har vi samlar några exempel på hur man förändrat tvättstugor med syftet att göra dem bättre, roligare och säkrare. Har du ett tips som du vill lägga till? Kontakta oss!


FLER TVÄTTSTUGOR EFTER OMBYGGNATION

Studentbostäder i Linköping byggde om tvättstugor i flera olika områden för att skapa en trivsammare miljö och säkrare tvätt för hyresgästerna. I samtliga områden byggdes de stora, gemensamma tvättstugor om till mindre rum där man kan tvätta enskilt. Ombyggnationen bidrog också till att ytorna i fastigheterna utnyttjades effektivare. Tvättstugorna fick samtidigt helt nya ytskikt och självdoserande tvättutrustning installerades. De nya, mindre tvättstugorna är sedan ombyggnationen också bokningsbara via internet. På vissa områden har bokningsbara tvättstugor blandats med icke-bokningsbara.
 


ROLIGARE KOMMUNIKATION FÖR STÖRRE TRIVSAMHET

De senaste 10 åren har tvättstugor varit i fokus för AF Bostäder för att skapa bättre kundnöjdhet. Boknings – och doseringssystem har installerats och de har arbetat med tillgängligheten till tvättider. Förbättringsområdet som kvarstod i tvättstugorna ligger i begreppet ordning och reda, oavsett tvättstugornas belägenhet ska tvättstugorna ha en gemensam genomgående linje och standard gällande information och inredning. AF Bostäders kunder ska mötas av rena, fräscha och funktionella tvättstugor med tillhörande utrymmen där de kan trivas.
 
Mål med projektet:

  • Skapa information och instruktioner gällande hur tvättstugorna fungerar
  • Kommunicera renlighets-, effektivitets-, energi-, och miljöaspekter
  • Påverka hyresgästernas tvättbeteenden med tips och råd
  • Upprätta en kanal för information via anslagstavlor
  • Upprätta en standard för minimiinredning (lös inredning) och information i tvättstugor med tillhörande utrymmen för att skapa en gemensam genomgående linje.


TVÄTTSTUGOR MED MINIMAL MILJÖPÅVERKAN

I ett testprojekt i två hus provar MKB en tvätteknik som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Tekniken, som bygger på att vattnet filtreras och avjonieras innan det kommer i kontakt med tvätten, innebär att varken tvättmedel eller sköljmedel behövs. Dessutom sker alla tvättar med kallvatten. Förutom en energibesparing betyder avsaknaden av tvättmedel även att man inte behöver ta hand om varken förpackningar eller utsläpp.
 
Läs mer: