Investeringsstödet - detta gäller

Den 25 mars 2015 annonserade regeringen för första gången att de skulle införa ett investeringsstöd för byggandet av studentbostäder. Först under 2016 hösten blev detaljerna klara och stödet sökbart. Här har vi samlat information och verktyg för att ni på bästa sätt ska kunna sätta er in i stödets förutsättningar. 

 

Investeringsstödets första del gäller projekt påbörjade mellan 25 mars 2015 och 28 februari 2017. Det går att söka från och med november 2016. Stödets andra del gäller projekt påbörjade från 1 januari 2017 och framåt. Stödens utformning är i princip identisk och innebär att studentbostäder upp till 35 kvm kan erhålla 6 600 eller 5 300 kr/kvm BOA i stöd. Stödets storlek beror på var i landet projektet uppförs. Läs mer om stödets förutsättningar och våra synpunkter i vår sammanfattning och remiss nedan.
 

Stöden grundar sig i två olika förordningar beslutade av regeringen, som i sin tur preciseras på detaljnivå av Boverkets föreskrifter. Dessa dokument och fler finns att läsa på Boverkets hemsida för den som vill fördjupa sig ytterligare. Det finns också två, i det närmaste identiska, konsekvensutredningar gjorda av Boverket där resonemang och exempel kring stödens olika delar förtydligas mer vilket kan rekommenderas för den som vill förstå mer kring stödet.
 

Nedan finns också en lathund som förklarar hur man använder normhyra, samt en excelmall vi tagit fram som kan användas för att räkna ut möjligt stödbelopp. Regionindelningen finns på Boverkets webbsida.