• Studbotrend

    Branschens första trendrapport är här. I ett magasinformat lyfter vi det som påverkar den svenska studentbostadsbranschens just nu.

    Lasmer

  • NYHET! STUDENTPANELEN

    Tillsammans med Origo Group har vi tagit fram branschens egen Studentpanel. Genomför korta och snabba enkäter för att få bättre förståelse för era hyresgästers önskemål och behov. Lasmer

  • Nya branschrekommendationer

    Nu finns uppdaterade branschrekommendationer kring kö- och hyresvillkor för uthyrning av studentbostäder. Lasmer

Nyheter

Nästa vecka landar antagningsbeskedet till högskola och universitet hos tiotusentals sökande studenter. Inför läsårsstarten i höst är läget på studentbostadsmarknaden oroligt. Kortsiktigt väntas en lägre efterfrågan av framförallt internationella studenter, men de kommer tillbaka. I kombination med den ekonomiska lågkonjunkturen och utbyggnaden av högskolan ökar behovet av tillgängliga studentbostäder på sikt. Varje år kartlägger branschorganisationen…

Hur gör vi det lättare att flytta in i – och ut ur – studentbostäder? På Boinstitutets digitala almedalssatsning samlade vi politiker, experter och branschrepresentanter för att diskutera hur vi förbättrar rörligheten på studentbostadsmarknaden. – Att koppla samman utbildnings- och boendefrågorna är avgörande för Sveriges framgång som kunskapsnation, och för vår innovationskraft och välfärd. Det…

Under första halvåret 2020 har en stor del av tillvaron för oss alla kretsat kring coronapandemin, så även för studentbostadsbranschen. I en ny rapport sammanfattar vi pandemins konsekvenser i branschen ur tre perspektiv: fastighetsägarnas, studenternas och lärosätenas.