Vägglusutbildning Nattaro Labs


 
Med en kombination av teori, grupparbete och personliga möten med levande vägglöss ger Nattaro Labs vägglusutbildning dig de verktyg du behöver för att ta itu med denna blodsugande ohyra på hemmaplan.
 
Under 2019 anordnar Nattaro Labs vid flera tillfällen en utbildning i sina lokaler på Medicon Village i Lund. Utbildningen vänder sig till er som möter problematiken i ert arbete. Målsättningen är att deltagarna ska få en fördjupad förståelse för denna skadeinsekt, och därmed bli bättre rustade att hantera vägglusrelaterade utmaningar i den egna verksamheten.
 
Heldagsutbildningen omfattar de senaste forskningsrönen och ger en introduktion till saneringsbranschens metoder. En kombination av teori och insyn i det praktiska arbetet med vägglöss.
 
Som medlemsföretag i Studentbostadsföretagen kan ni anmäla er till utbildningen till medlemspriset 2 895:- exkl. moms (ord. pris 4 895:- exkl moms). Utbildningen ordnas vid fyra tillfällen under 2019, välj det datum som passar dig bäst.


INFORMATION

Datum (välj mellan):
7 februari
28 mars
16 maj
 
Medlemspris:
2 895:- exkl. moms
Ordinarie pris 4 895:- exkl. moms)
Lunch, fika, material, utbildningsbevis ingår
 
Program:
1. Introduktion
2. Fördjupning i vägglusens biologi
3. Saneringsmetoder och nya rön
4. Grupparbete
5. Studiebesök i labbet
6. Redovisning och summering


TA DEL AV ERBJUDANDET

För mer information och anmälan till utbildningen kontaktar ni Christine Dahlman Jacobsen på Nattaro Labs direkt.
 
Christine Dahlman Jacobsen  
christine@nattarolabs.com
0705-922966