Nyckeltalsrapport 2021 - unik benchmark i branschen


 
Branschens nyckeltalsrapport är en unik möjlighet till benchmark mot andra studentbostadsföretag. Som medverkande företag får man en specifik företagsrapport, där era nyckeltal jämförs mot liknande aktörer, utifrån t.ex. typ av företag, storlek och region (se exempel från i fjol nedan). Nyckeltalsrapporten är kostnadsfri för medlemmar.
 
Nyckeltalen samlas in under våren och presenterars under och efter sommaren. Se aktuell och tidigare rapporter nedan.
 


Inrapportering - så går det till

Årets inrapportering sker i den modell som introducerades i hösten 2020, som nu förbättrats ytterligare. Ni medverkar genom att fylla i excelfil nedan och skicka den tillbaka oss på kansliet. Inrapporteringen gäller helåret 2020 och endast uppgifter om era studentbostäder ska inkluderas. Det vill säga om ni har ett blandat bestånd, fyll bara i angående studentbostäderna. Om det är några uppgifter du inte kan få fram, ange ”n.a.”. Vi tar hänsyn till det i analysen. Om ni har studentbostäder på flera orter kan ni välja att rapportera in samlat eller per ort.

 


Exempel på hur man kan arbeta med nyckeltalen

Nyckeltalen är en källa till information för utveckling och strategiska beslut som kan användas på flera sätt. Inspireras av Skövdebostäder och hur nyckeltalsrapporten hjälper dem att hitta förbättringsområden. 
 
På Förvaltningsdagarna 2020 berättade Jan Karlsson, ekonomichef på Stockholms Studentbostäder,  om hur nyckeltalen kan användas i förvaltningen. Ta del av sammanställda nyckeltal för förvaltning 2019 här och se klippet med Jan nedan: