Nöjd Studbo Live


 
Nöjd Studbo Live baseras på Origo Groups Live Steps och är ett kontinuerligt uppföljningssystem för att driva och utveckla organisationer till att få nöjdare bostadshyresgäster.
 
Kundundersökningen är utvecklad tillsammans med och för studentbostadsbolag och mäter upplevelsen hos hyresgäster dagligen. Varje dag uppdateras resultatet med nya svar vilket gör det möjligt att fånga upp och agera på resultat när de fortfarande är aktuella. Genom att mäta kontinuerligt följer ni upp samtliga säsonger på ett år.
 


Fördelar med att mäta kontinuerligt

Kontinuerlig mätning
Att mäta kontinuerligt gör att man kommer nära händelsen och kan agera på ett resultat i realtid.
 
Fokus på förbättring
Nöjd Studbo Live är inte bara ett liverapporteringssystem för er kundnöjdhet utan är också ett verktyg för att skapa handlingsplaner direkt i systemet med koppling till specifika frågor och resultat.
 
Komplex analys bli enkel
Nöjd Studbo Live är ett online-system som sammanställer, sätter prioriteringsmål och möjliggör enkel och snabb återkoppling till hyresgäster vid klagomål. Vid flera tillfällen per år lanseras prioplaner som berättar vad företaget bör prioritera för att uppnå ökad kundnöjdhet.
 
Bygger starkare relation med kund
De företag som lyckas bäst är också duktiga på att återkoppla till sina hyresgäster vad de gör. Kommentarer från hyresgästerna kommer in dagligen i systemet vilket ger ypperlig möjlighet att snabbt återkoppla och åtgärda saker som inte fungerar.
 
Involvera och engagera personal
Nöjd Studbo Live har obegränsat antal licenser/inloggningar och alla i personalen kan ta del av resultaten dagligen. Resultatvyerna kan individanpassas så att endast relevant information visas. Detta öppnar upp för att personalen känner sig engagerad till att arbeta ännu mer kundfokuserat.
 

Mer info

Grundenkäten består av cirka 45 fasta frågor samt några bakgrundsfrågor och två öppna frågor. NKI och NPS kommer vara samma som i tidigare Nöjd Studbo-enkät. Det kommer även finnas möjlighet att lägga till tre företagsunika frågor.

Undersökningen är en totalundersökning där det totala urvalet sprids under hela året, dock med uppehåll från juni till mitten av augusti. Rent praktiskt fungerar undersökningen så att en hyresgäst i en fastighet kan få enkäten i mars medan grannen får den i november. Varje hyresgäst får enkäten max en gång per år.

Enkäten skickas via e-post med inloggning till webbenkät. Tre påminnelser via e-post sker till icke-svarande. Möjlighet finns även för sms-påminnelser. Frågorna kan besvaras både på svenska och engelska.

En uppdaterad kontaktlista med samtliga era kunder skickas till Origo Group varje månad alternativt varje kvartal. Origo Group ansvarar sedan för all hantering med att uppdatera listor och selektera fram vilka hyresgäster som ska få enkätutskick.

Resultatet redovisas live i en webbportal där värden uppdateras kontinuerligt allt eftersom svaren kommer in. I portalen kan ni följa kommentarer och trendkurvor, samt jämföra er med övriga företag i branschen. En gång i kvartalet lanseras prioplanen, en analys av vilka frågor ni ska fokusera på för att öka den totala nöjdheten på respektive område.

Rapportering i realtid gör det möjligt att arbeta med de kommentarer som kommer in i systemet löpande på ett helt annat sätt än i en årlig punktmätning.

I portalen finns även möjlighet att sätta upp aktiviteter/åtgärder och ansvariga utifrån resultaten, för att sedan kunna mäta effekten av åtgärderna. Grundtanken är att alla i organisationen ska ha möjlighet att enkelt ta till sig resultatet oavsett vilken funktion eller roll man har. Ni kan själva välja ambitionsnivå för hur aktiva ni vill vara. I undersökningen ingår en utbildning av systemet för personalen.

Grundkostnad: 35 500 kr exkl. moms
Rörligt pris: 5 kr per utskick inkl. tre e-postpåminnelser
Kostnad per företagsunik fråga: 1 500 kr

För er som redan använder LiveSteps för era hyresgäster ges ett anpassat pris, kontakta Origo Group för avstämning.

För mer information kontakta Anders Johansson på Origo Group.