Nästa steg: LiveSteps


 
Från och med januari 2022 introducerar vi LiveSteps i Nöjd Studbo för de företag som vill att mäta kundnöjdhet kontinuerligt. LiveSteps är ett kontinuerligt uppföljningssystem för att driva och utveckla organisationer till att få nöjdare bostadshyresgäster.
 
Kundundersökningen är utvecklad tillsammans med och för bostadsbolag och mäter upplevelsen hos hyresgäster dagligen. Varje dag uppdateras LiveSteps med nya svar vilket gör det möjligt att fånga upp och agera på resultat när de fortfarande är aktuella.
 


Fördelar med att mäta med LiveSteps

Kontinuerlig mätning
Att mäta kontinuerligt gör att man kommer nära händelsen och kan agera på ett resultat i realtid.
 
Fokus på förbättring
LiveSteps är inte bara ett liverapporteringssystem för er kundnöjdhet utan är också ett verktyg för att skapa handlingsplaner direkt i systemet med koppling till specifika frågor och resultat.
 
Komplex analys bli enkel
LiveSteps är ett online-system som sammanställer, sätter prioriteringsmål och möjliggör enkel och snabb återkoppling till hyresgäster vid klagomål. Vid flera tillfällen per år lanseras prioplaner som berättar vad företaget bör prioritera för att uppnå ökad kundnöjdhet.
 
Bygger starkare relation med kund
De företag som lyckas bäst är också duktiga på att återkoppla till sina hyresgäster vad de gör. Kommentarer från hyresgästerna kommer in dagligen i systemet vilket ger ypperlig möjlighet att snabbt återkoppla och åtgärda saker som inte fungerar.
 
Involvera och engagera personal
LiveSteps har obegränsat antal licenser/inloggningar och alla i personalen kan ta del av resultaten dagligen. Resultatvyerna kan individanpassas så att endast relevant information visas. Detta öppnar upp för att personalen känner sig engagerad till att arbeta ännu mer kundfokuserat.