NÖJD STUDBO - BRANSCHENS KUNDUNDERSÖKNING

Nöjda kunder är ett begrepp som varje företag bör förhålla sig till. Det är ett betyg på verksamheten i stort och sätter positiva avtryck på företaget långt utanför den enskilda hyresgästen. Genom att delta i branschens kundundersökning Nöjd Studbo får ni insikt om era kunder och skapar underlag för att prioritera rätt saker i arbetet för ökad lönsamhet och stärkt varumärke.

 

Ni får ökad förståelse för era styrkor och svagheter samt hur ert företag bör behålla eller utveckla olika delar av servicen till kunderna. Nöjd Studbo ger möjlighet till målstyrning på olika nivåer i verksamheten och ger inspiration om hur andra bolag med studentbostäder arbetar. Nöjd Studbo är framtagen med och genomförs av Origo Group.

 


ANMÄLAN

För att delta i undersökningen, eller vid frågor, kontaktar ni Anders Johansson på Origo Group:


VARFÖR NÖJD STUDBO?

Rose-Marie Stolpe, AF Bostäder

- Vår kundundersökning ger värdefull kunskap om hur våra kunder upplever vår kvalitet i till exempel boende, service och kommunikation. Under mer än 10 år har vi systematiskt och med målstyrning medvetet arbetat med den kunskapen för att förbättra våra omdömen. Individuell målstyrning gör att vi fokuserar på rätt arbetsuppgifter, följer upp åtgärder och tillfredsställer kundernas önskemål. Ett arbetssätt som också motiverar och skapar engagemang i den egna organisationen

Ann Klaar, Uppsala University Housing Office

- Vi på Uppsala University Housing Office är mycket måna om att våra internationella studenter och gästforskare ska trivas hos oss. Kundundersökningen är därför ett viktigt verktyg i vår strävan att bli ännu bättre i vår kommunikation och på att ge bra service till våra hyresgäster. Vi började 2016 och planerar nu att årligen genomföra denna kundundersökning för att fortsätta utveckla våra boenden. Ett arbete som engagerar både medarbetare i den egna organisationen och andra aktörer som vi samarbetar med.

Charlotte Kroon, Skövdebostäder

- AB Skövdebostäder arbetar för att få de nöjdaste kunderna i Sverige. Det är en ständigt pågående process, när vi nått ett mål väntar nästa utmaning och det gäller att hela tiden bli bättre! Resultaten från kundundersökningen är ett av verktygen vi använder i vår verksamhetsplanering. När vi frågar våra hyresgäster hur de upplever oss som hyresvärd, våra bostäder och områden samt vår service får vi reda på vart vi har våra största utmaningar. Vi uppmanar våra hyresgäster att svara på enkäten och ta chansen att vara med och påverka sitt boende till att bli ännu bättre.


POSTER, BILDER OCH ÅTERKOPPLINGSMALLAR

Ta del av vårt material för att marknadsföra undersökningen och återkoppla resultatet till era hyresgäster. Material och mer info hittar du via länken nedan.


OM UNDERSÖKNINGEN

Nöjd Studbo är en heltäckande undersökning som mäter och kartlägger olika aspekter av boendet, hyresvärden samt hyresgästens förväntningar och ideal. Undersökningen resulterar i både ett NKI-värde (Nöjd Kundindex) och ett SKI-värde (Svenskt Kvalitetsindex). SKI-värdet möjliggör jämförelser och benchmarking mot företag i andra branscher. Undersökningen består av en gemensam grundenkät, men det finns möjligheter att lägga till företagsspecifika frågor. Frågebatteriet är speciellt framtaget för studentbostäder i samråd med branschen.

 

Detta ingår:

  • Framtagande av enkät

  • Datainsamling

  • Databearbetning

  • Kvalitativ och kvantitativ resultatredovisning

  • Tillgång till webbportal med resultatredovisning

  • Huvudrapport med resultat och analys

  • Benchmarking mot resten av branschen

Pris: (exkl. moms):

  • Grundpris: 28 000 kronor
  • Rörligt pris: 5 kronor per enkätutskick

Sista anmälningsdag: 12 januari 2020

Undersökningen genomförs av Origo Group