Nöjd Studbo - branschens egna kundundersökning


 
Genom att delta i branschens kundundersökning Nöjd Studbo får ni insikt om era kunder och skapar underlag för att prioritera rätt saker i arbetet för ökad lönsamhet och stärkt varumärke.
 
Nöjd Studbo ger:

 • Ökad förståelse för era styrkor och svagheter
 • Insikt i hur ert företag bör behålla eller utveckla olika delar av servicen till kunderna.
 • Möjlighet till målstyrning på olika nivåer i verksamheten
 • Inspiration om hur andra bolag med studentbostäder arbetar.

 
Intresseanmälan 

Varför Nöjd Studbo?

Ann Klaar, Uppsala University Housing Office

- Vi på Uppsala University Housing Office är mycket måna om att våra internationella studenter och gästforskare ska trivas hos oss. Kundundersökningen är därför ett viktigt verktyg i vår strävan att bli ännu bättre i vår kommunikation och på att ge bra service till våra hyresgäster. Vi började 2016 och planerar nu att årligen genomföra denna kundundersökning för att fortsätta utveckla våra boenden. Ett arbete som engagerar både medarbetare i den egna organisationen och andra aktörer som vi samarbetar med.

Charlotte Kroon, Skövdebostäder

- AB Skövdebostäder arbetar för att få de nöjdaste kunderna i Sverige. Det är en ständigt pågående process, när vi nått ett mål väntar nästa utmaning och det gäller att hela tiden bli bättre! Resultaten från kundundersökningen är ett av verktygen vi använder i vår verksamhetsplanering. När vi frågar våra hyresgäster hur de upplever oss som hyresvärd, våra bostäder och områden samt vår service får vi reda på vart vi har våra största utmaningar. Vi uppmanar våra hyresgäster att svara på enkäten och ta chansen att vara med och påverka sitt boende till att bli ännu bättre.

Om undersökningen

Nöjd Studbo är en heltäckande undersökning som mäter och kartlägger olika aspekter av boendet, hyresvärden och hyresgästens förväntningar och ideal. Undersökningen kan göras antingen kontinuerligt via Nöjd Studbo Live eller som en traditionell punktmätning i mars.
 

I resultatet presenteras bland annat ett NKI-värde (utifrån Svenskt Kvalitetsindex) och ett NPS-värde (Net Promoter Score). Det möjliggör jämförelser och benchmarking mot företag i andra branscher. Undersökningen består av en gemensam grundenkät, men det finns möjligheter att lägga till företagsspecifika frågor. Frågebatteriet är speciellt framtaget för studentbostäder i samråd med branschen.
 
Undersökningen genomförs av Origo Group som ger professionellt stöd i hela undersökningsprocessen, från framtagning av enkät, urvalshantering och datainsamling till resultatredovisning, analys och rekommendationer till åtgärder.
 
Detta ingår:

 • Framtagande av enkät
 • Datainsamling
 • Databearbetning
 • Kvalitativ och kvantitativ resultatredovising
 • Tillgång till webbportal med resultatredovisning
 • Rapportering och analys i realtid (endast Nöjd Studbo Live)
 • Huvudrapport med resultat och analys (endast punktmätning)
 • Benchmarking mot resten av branschen

Pris punktmätning:

 • Grundpris: 28 000 kronor
 • Rörligt pris: 5 kronor per enkätutskick

Pris Nöjd Studbo Live:

 • Grundkostnad: 34 000 kr exkl. moms
 • Rörligt pris: 5 kronor per utskick (inkl. tre e-postpåminnelser)

Alla priser är exkl. moms. För er som redan använder LiveSteps för era hyresgäster ges ett anpassat pris, kontakta Origo Group för avstämning.
 
Kontakt för frågor och deltagande:
Anders Johansson
+46 709 32 85 70
anders.johansson@origogroup.com


Posters, bilder och mallar

Ta del av vårt material för att marknadsföra undersökningen och återkoppla resultatet till era hyresgäster. Material och mer info hittar du via länken nedan.
 
 
Öppna mapp