Lokala marknadsrapporter


 
Under början av 2021 genomförde Studentbostadsföretagen en grundlig sammanställning av studentbostäder och studenter på olika studieorter. Insamling och sammanställning av data genomfördes av Evidens. Analysen baseras främst på registerdata och har kompletterats med kommunintervjuer och enkätundersökning till studentbostadsföretag. Rapporten är i Powerpoint-format.


Om marknadsrapporterna

Ingår för samtliga orter:

 • Antal studentbostäder på orten – uppdelade på bostadsstorlek, byggår och typ av aktör
 • Lista över studentbostadsaktörer och antal bostäder
 • Karta över studentbostädernas placering i staden
 • Planerad byggnation av studentbostäder 2020 – 2024
 • Antal studenter – totalt antal samt en beräkning av potentiell kundgrupp
 • Utveckling nationella studenter 2005 – 2020
 • Beslutade extra studieplatser 2020-2021

Ytterligare data som tagits fram för vissa orter:

 • Geografisk rekrytering för högskolan
 • Campusstrategi/expansionsplaner lokalt
 • Utveckling internationella studenter 2005 – 2020
 • Utveckling nyantagna studenter 2005 – 2020


Mer information

Kontakta oss på kansliet för mer information och pris: