Draftit

Verktyg för säker och korrekt hantering av personuppgifter

I maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning för alla företag som behandlar personuppgifter. Att göra fel kostar både i pengar och i anseende. På vår utbildning i den nya förordningen var det många som efterfrågade verktyg och hjälpmedel för att komma igång med anpassningen till de nya lagarna.
 
Därför har vi ett samarbete med Draftit, som är en helhetsleverantör när det kommer till frågor gällande dataskyddsfrågor. Genom Draftit får ni tillgång till lagtolkningar, dokument och detaljerade guider som bland annat hjälper till med kvalitetssäkring och utvärdering av ert dataskyddsarbete. Ni har dessutom möjlighet att ställa frågor direkt till Draftits jurister.


FEM TJÄNSTER - FEM MEDLEMSRABATTER

1. Privacy Expert

Privacy Expert är en digital guide som förklarar dataskydd på ett enkelt sätt och hjälper till att tolka och förstå lagen. Hitta svar på både allmänna och mer branschspecifika frågor i den juridiska handboken och få tips som underlättar och effektiviserar arbetet med GDPR. Varje kapitel innehåller hänvisningar till relevant lagstiftning och gällande riktlinjer från EU. Utnyttja vårt bibliotek fyllt med mallar för policyer, rutiner och andra viktiga dokument som exempelvis biträdesavtal och informationstexter. Håll dig uppdaterad genom vår nyhetsbevakning samt hitta förklaringar till viktiga begrepp som hjälper dig att bli er organisations dataskyddsexpert.
 
Fördelar:

 • Ställ dina frågor direkt till våra experter
 • Förstå lagen utan att vara expert
 • Följ en kvalitetssäkrad struktur för GDPR
 • Sparar tid med smidiga dokumentmallar

2. Privacy Records

Protokollför alla behandlingsaktiviteter och följ artikel 30 i GDPR. Privacy Records hjälper er registrera varje behandling av personuppgifter i ett digitalt formulär. Skapa den nödvändiga översikten över alla behandlingar, system och dokument i er organisation. Förklaringar och hänvisningar till lagtexten underlättar och skapar förutsättningar för att involvera fler kollegor i arbetet.
 
Befintlig registerförteckning i Excel kan importeras.
 
Fördelar:

 • Upprätta en korrekt registerförteckning från början
 • Håll koll på status för varje behandling
 • Gör snabbregistreringar med fördefinierade frågor
 • Delegera uppgifter inom organisationen och förenkla samarbetet
 • Bli redo för inspektion med hjälp av rapportfunktionen
 • Få vägledning i verktyget och hjälp att göra jobbet själv

3. Privacy DPIA

Varje ny behandling av personuppgifter måste värderas för att följa artikel 35 i GDPR. Privacy DPIA hjälper er både att värdera om er organisation behöver göra en DPIA och att utföra en när det väl behövs. Verktyget dokumenterar också resultatet av varje bedömning, utifall ni skulle behövavisa upp dokumentation för tillsynsmyndigheten. Att genomföra en konsekvensbedömning (DPIA) behöver varken vara dyrt eller komplicerat.
 
Fördelar:

 • Samla alla konsekvensbedömningar på ett ställe
 • Koppla behandlingar från er registerförteckning i Privacy Records
 • Hantera risker och säkerställ att ni inter kränker någons integritet
 • Få överblick över risker med grafer och matriser

4. Privacy Evaluation

Kartlägg och analysera verksamhetens insatser för att efterleva GPDR. Privacy Evaluation består av ett digitalt frågeformulär som utvärderar och presenterar er ”compliance status” samt identifierar förbättringsområden. Få konkretaåtgärdsförslag och hjälp att komma vidare. Verktyget kopplar också samman varje åtgärd med specifika lagkrav och förklarar dem på ett enkelt och begripligt sätt.
 
Fördelar:

 • Identifiera era svagheter och fokusera på lösningar
 • Möjliggör för arbetsgrupper att samarbeta över gränser
 • Få en bild av hur lagen efterlevs och behåll motivationen
 • Skriv enkelt ut PDF-rapporter och dokument till styrelse och ledning
 • Bibehåll regelefterlevnad över tid

5. Privacy E-learning

Utbilda anställda och säkra nödvändig insikt och förståelse om dataskyddslagstiftningen genom Privacy E-Learning. Genomför kursen på en dator, mobiltelefon eller surfplatta. E-Learning är uppbyggd av flera olika innehållsmoduler och avslutas med ett kunskapstest. Bjud enkelt in medarbetare till kursen och skapa full överblick över vilka som har genomfört och klarat den. Så skapar ni ett effektivt och tryggt dataskyddsarbete och bygger en ansvarsfull dataskyddskultur!
 
Fördelar:

 • Övervaka status och få statistik
 • Kommunicera med anställda och dela kurser via mail
 • Importera till existerande system (LMS)
 • Möjlighet att kundanpassa innehållet

TA DEL AV ERBJUDANET

Kontakta vår kontaktperson Daniel Leffler Bjergestam för att ta del av erbjudandet

E-post: daniel.bjergestam@draftit.se
Telefonnummer: 010-1992369