Socialt hållbar förvaltning

Social förvaltning av studentbostäder har blivit allt viktigare. Inte minst eftersom den psykiska ohälsan för studenter ökar. Social förvaltning ökar också attraktiviteten för studentbostäder och dess områden.

Social förvaltning kan handla om initiativ för att höja den sociala samvaron och tillgodose olika studenters behov. Primärt handlar det om att bostadsföretagen tar ett större ansvar, inte bara för själva bostäderna utan även för miljön och omgivningarna runt studenternas bostäder.

På senare år har värdet av trivseln för studenterna fått större utrymme när man planerar för nya studentbostäder. Det finns ett antal områden som bostadsföretagen bör fundera kring när de planerar för social förvaltning. Varannan student drabbas av psykisk ohälsa, därför är det viktigt att tänka kring vilka insatser som bostadsbolagen kan göra för att öka välmåendet för studenter som kanske för första gången bor hemifrån.

Tips för att jobba med socialt hållbar förvaltning

 • Arrangera träffar, eller ger studenterna förutsättningar att göra det, utifrån olika intressen, till exempel spelkvällar, musikträffar, promenadgrupper, odlingsdagar med mera.
 • Inspirera och underlätta för studenterna att ordna klubbar. Utomlands är det på vissa universitetsområden vanligt med klubbar inom allt från cosplay med historiska kläder, till matlagning och filmkvällar – inspireras av dem och gör det på ett sätt som passar er.
 • Arrangera tävlingar som innebär att hyresgästerna gör något tillsamman.
 • Jobbar med residence assistants eller kundambassadörer. Oavsett om det är studenter eller anställda (eller både och) gör det stor skillnad när studenterna får en tydlig kontaktperson som jobbar fokuserat för att skapa trivsel och gemenskap.
 • Ta fram tydlig information och kontakter till hjälp för den som lider av psykisk ohälsa.
 • Inför Huskurage – eller jobba vidare med konceptet likt Örebrobostäder – för att göra grannar mer uppmärksamma på varandras sociala situation och välmående
 • Gör miljön på innergårdarna estetiskt inbjudande. Välj träd, buskar, blommor och ätbara växter som är natursköna och skapar en miljö som man vill vistas i. Varför inte skapa gen klassisk berså som blir ett extra (ute)rum dit studenter vill söka sig för fika och avkoppling. Se fler tips på hur man skapar en bra utemiljö
 • Planera för möjlighet att odla.
 • Öppna upp sociala utrymmen och transportutrymmen med glaspartier. Ökad synlighet skapar ökad gemenskap. Insyn i utrymmen som tvättstugor och entréer ökar också tryggheten.
 • Skapa möjlighet till aktivitet i utemiljön. Utegym, boulebana, padelpana, grillplatser eller odlingslådor är alla exempel på saker som sänker tröskeln för social samvaro.

 

 • AF Bostäder arrangerar korridorstävlingar med påsk-, sommar- och hösttema och året avslutas med traditionell pepparkakshustävling – se exempel här
 • Malmö universitet har residence assistants som tar kontakt med internationella hyresgäster innan de kommer till Sverige och möter upp dem på plats i boendet – läs mer här
 • Stockholms studentbostäder har startat löpargrupper inom ramen för deras devis fysisk hälsa för psykisk hälsa – läs mer här
 • Tre exempel på hur studentbstadsföretag jobbar för att skapa säkerhet och trygghet i studentbostadsområden – läs mer här
 • Våga bry dig är en omfattande koncept från Örebrobostäder som siktar mot att grannar ska våga bru sig om varandra – läs mer här