Hyror över året - fördelning på antal månader

Hyran för studentbostäder debiteras inte alltid fördelat över årets 12 månader. På många håll delas den istället upp på färre månader med hyresfria månader under juni, juli och/eller augusti. Detta för att studenter under sommarmånaderna ofta inte bedriver aktiva studier och därmed inte har studiemedel.

Vilken typ av hyresfördelning man tillämpar beror på olika saker, till exempel den lokala marknaden eller bostadstyp. Vanligt är till exempel att korridorrum har hyran fördelad över 10 månader medan lägenheter, framförallt nyproduktion, har hyran över 12 månader.

Statistiken nedan är insamlad bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag under våren 2023 och baseras på över 77 000 studentbostäder, vilket motsvarar cirka 85 procent av landets totala studentbostadsbestånd. 

 

Tabell 1: Hyresfördelning över året – andel av studentbostäderna

9 månader 4%
10 månader 40%
11 månader 0,5%
12 månader 56%

 

Tabell 2: Andel av studentbostadsföretagen som tillämpar olika typer av hyresfördelning

Mixat 41%
Enbart 9 månader 0%
Enbart 10 månader 19%
Enbart 11 månader 2%
Enbart 12 månader 36%

 

Tabell 3: Andel av studentbostadsföretagen som tillämpar följande fördelning på delar eller hela sitt bestånd
Samma studentbostadsföretag kan vara representerade i flera variabler.

9 månader 2%
10 månader 56%
11 månader 3%
12 månader 76%