Studenter

  • Utvecklingen av antalet studenter och högskolan spelar stor roll för studentbostadsbranschen. Antalet studieplatser och studieform är en av de viktigaste faktorerna för hur efterfrågan på studentbostäder på en ort utvecklas
  • Bostadsfrågan är viktigt för studenter när de väljer lärosäte och en stor andel studenter väljer bort lärosäten pågrund av att bostadssituationen.
  • Viktigt vid val av bostad för studenter som bor/bott i studentbostad är (låg) hyra och trygghet
  • De studenter som bor i studentbostäder är nöjda med sitt boende. I Nöjd Studbo, branschens gemensamma kundundersökning, är det genomsnittliga NKI-värdet 70. 

Läs mer
Andel som väljer bort lärosäten pågrund av bostadsituationen

Avser studieintresserade gymnasieelever som anger att de valt bort ett lärosäte eftersom det är svårt att få bostad på orten. Dålig familjeekonomi är en självuppskattning gjord av respondenterna.

Källa: Ungdomsbarometern 2023

Viktigaste faktorn vid val av bostad

Hyran är den viktigaste faktorn vid val av studentbostad. Även trygghet spelar stor roll för många.

Källa: Hur vill studenter bo?, Studentbostadsföretagen 2021

 

Antal registrerade studenter

Utveckling av antalet registrerade studenter vid landets universitet och högskolor.

Källa: Universitetskanslerämbetet

 

Antal helårsstudenter i distansutbildning

Antal helårsstudenter i distansutbildning, totelt och per studieform. Helårsstudenter är en heltidsekvivalent av registrerade studenter.

Källa: UKÄ

 

Andel som studerar på campus eller distans

Andel av registrerade studenter som studerar på campus, distans eller en kombination.

Källa: UKÄ