Studentbostäder

  • I Sverige finns det 93 000 studentbostäder. Flest studentbostäder finns i landets storstäder och i de större universitets- och högskoleorter.
  • Bostäder specifikt för studerande har funnits långt tillbaka i tiden, men det är framför allt på 1950-talet och framåt som man började tillhandahålla studentbostäder som vi känner till den idag.
  • Studentbostaden kommer i flera olika skepnader, men en bostadstyp som är utmärkande jämfört med den vanliga bostadsmarknaden är det gemensamma boendet, ofta i form av den klassiska studentkorridoren.
  • Den svenska studentbostadsmarknaden har en rad olika typer av aktörer i olika organisationsformer. Stiftelser och allmännyttiga bostadsbolag var länge dominerande, men de senaste åren har flera privata aktörer etablerat sig med växande studentbostadsbestånd. 
De tio orter med flest studentbostäder

Totalt finns det 93 000 studentbostäder i landet. Här är de tio orter med flest studentbostäder.

Källa: Studentbostadsföretagen 2023

 

Färdigställda studentbostäder

Antal studentbostäder

Källa: SCB

Fördelning bostadstyper

Andel av studentbostadsbeståndet som består av korridorrum respektive studentlägenhet.

Källa: Studentbostadsföretagen 2023

Byggår för befintligt bestånd

Avser nyckeltal från 2023

Källa: Studentbostadsföretagen

Andel av studentbostadsbeståndet som ägd/förvaltas av olika aktörer

Källa: Studentbostadsföretagen