Branschfakta och statistik - studentbostadsmarknaden

Här finns samlad fakta och statistik om den svenska studentbostadsmarknaden. Inom tre områden lyfter vi upp utvalda nyckeltal och grafer som illustrerar studentbostadsmarknadens nuläge och utveckling. 

left

Studentbostäder

Grundläggande fakta om studentbostadsbeståndet i Sverige, som antal studentbostäder, nyproduktionsstatistik samt fördelning av beståndet på byggår, bostadstyper och aktörer.

Läs mer

left

Marknadsläge

Brist, balans eller överskott? Ta reda på hur efterfrågan på studentbostäder varierar över året samt hur det lokala marknadsläget är runt om i Sverige.

Läs mer

left

Studenter

Utveckling av studentpopulationen, studenternas preferenser och faktorer inom högre utbildning som påverkar studentbostadsbranschen.

Läs mer