Inför föreningsstämma 2024

Här finns information för att du som deltagare ska kunna delta i vår digitala stämma på bästa sätt. Anslut i god tid och se till att du sitter själv vid datorn. Det ger bästa möjliga upplevelse för dig och säkerställer att vi kan genomföra stämman på ett säkert och tydligt sätt.

 

Tid och länk till mötet

  • Stämman är mellan 10.00 – 11.30 och genomförs i Teams. Mötet öppnas 09.50.
  • Länk skickas i ett införmejl en vecka innan.
  • Kontakta info@studentbostadsforetagen.se om du behöver ny länk.

Förberedelser

Checka in i tid:
För att underlätta deltagande öppnar vi upp det digitala mötesrummet 10 minuter innan stämman startar, det vill säga 09.50. Det är viktigt att du loggar in några minuter innan mötet för att vi ska kunna stämma av deltagare mot röstlängden inför stämmans öppnande.

Ljud och bild:
Vi rekommenderar alla som deltar på stämman att dela sin video under hela mötet. Det gör mycket för närvarokänslan att alla deltagare syns. Ljudet uppmanar vi däremot att endast ha påslaget när man ska tala.

Rätt namn:
När du loggar in på mötet se till att du medverkar med ditt förnamn och efternamn. Detta för att vi lättare ska kunna stämma av mot anmälan och röstlängd.

Beslut, yttrande och omröstning

Mötet inleds med en kort beskrivning av hur stämman kommer att gå till och hur du som deltagare kan göra din röst hörd under mötet.

Beslut fattas genom tyst acklamation. Om du inte anser att mötet är redo att gå till beslut, eller om du är emot beslutet, skriv i chatten. (Det är viktigt att bara säga något om man inte anser att mötet är redo att gå till beslut, eller om man är emot beslutet. På frågan ”Är det någon däremot?” svarar man ja om man är emot förslaget. Om man inte är emot förslaget ska man inte skriva något.)

Om du har en fråga/kommentar, skriv i chatten

Eventuella voteringar sker öppet i chatten, för att säkerställa att rösträkningen blir korrekt.

Inspelning och justering av protokoll

Stämman kommer att spelas in via Teams. Videoinspelningen kommer inte att spridas, utan är endast till för eventuell granskning, om till exempel tekniskt hinder uppstår under mötet. När protokollet har justerats kommer inspelningen att raderas.