Studentbostäder i Sverige

90 000

Andel av marknaden

82%

Nyproduktion studentbostäder 2002 - 2018

Företagsfördelning våra medlemmar

 • Privata bolag
 • Stiftelser
 • Kommunala bolag
 • Lärosäten
 • Övriga

Bostadsfördelning våra medlemmar

 • Privata bolag
 • Stiftelser
 • Kommunala bolag
 • Lärosäten
 • Övriga

Brist balans eller överskott?

 • test
 • test
 • test

Antal medlemmar

Medlemmar

70

Företagen

78