StudboAdmin - effektiva och säkra studiekontroller

Ta kontroll över era studiekontroller med StudboAdmin

Studiekontroller är avgörande för att säkra att det är studenter som bor i studentbostäder. Sätten att göra studiekontroller är lika många som antalet studentbostadsaktörer. I brist på bra digitala lösningar görs ofta arbetet manuellt med många arbetstimmar och stor handpåläggning.

StudboAdmin är den första branschgemensamma tjänsten som effektiviserar säkra studiekontroller – oberoende av antal bostäder, studieort eller fastighetssystem. Genom automatiska mejl, påminnelser och till och med granskning av Ladok-intyg kan studentbostadsföretag enkelt ta emot, administrera och godkänna studieintyg. Säg hejdå till individuella mejl och långa excellistor och säg hej till StudboAdmin!


StudobAdmin ger:

 • Sparad tidsåtgång för studiekontroller
 • Förenklad process för hyresgästerna, snabb återkoppling och förbättrad kundupplevelse
 • Minskad risk för felhantering och förfalskade intyg
 • Bättre förutsättningar att följa upp processen kring studiekontroller
 • Skalfördelar – systemet kan användas av alla oavsett fastighetssystem

Så här fungerar tjänsten:

 • Uppgifter om hyresgästerna laddas in i portalen via en enkel lista från fastighetssystemet.
 • Korrespondensen med hyresgästen sköts automatiskt av systemet utifrån de rutiner som fastighetsägaren ställer in.
 • Hyresgästen loggar in i systemet för att ladda upp sina dokument och följa sitt ärende.
 • Systemet kontrollerar automatiskt äktheten i Ladok-intyg och ger en rekommendation till beslut. För övriga intyg, från till exempel Yrkeshögskola eller Komvux, kan fastighetsägaren snabbt överblicka ärendena, eftersom all information finns lättillgängligt på samma plats och inte i en mejlkonversation.
 • Fastighetsägaren kan enkelt följa upp studiekontrollerna och godkänna de rekommendationer till beslut som systemet gett. Massuppdatering av ärendestatus är möjlig.
 • När kontrollerna är klara kan fastighetsägaren ladda ner en arkivfil med all dokumentation.

Därför ska du välja StudboAdmin

Genom att systematisera arbetet så spar ni både tid och gör det mer rättssäkert och enklare för era hyresgäster. Systemet läser automatiskt Ladok-dokument, verifierar dokumenten, kontrollerar mot hyresgästens personnummer och ger förslag på om det enskilda ärendet ska godkännas eller nekas. Tjänsten är GDPR-säkrad.

Systemet automatiserar både information och mejl för att spara tid och vara konsekvent i kommunikationen mot hyresgästerna. Inga mer enskilda mejlkonversationer eller listor på hyresgäster och oklara rutiner. I stället skapar systemet ett arbetsflöde som skickar bekräftelser, statusuppdateringar och påminnelser utefter satta regler ni själva sätter upp.

Hyresgästerna laddar upp sina intyg direkt i systemet. Det uppfattas som enkelt och smidigt för hyresgästen och de får snabbare svar om sitt ärende.

Systemet är utvecklat av branschen, Studentbostadsföretagen och IT-leverantören Undén & Gudmundson för att följa gällande praxis och kontinuerligt förbättras tillsammans med de medlemmar som ansluter sig. StudboAdmin är det enda verktyget på marknaden som är skapat av studentbostadsföretag för studentbostadsföretag.

Mer info

Antal bostäder Årslicens
Under 500 35 000 kronor
500 – 1 500 55 000 kronor
1 501 – 4000 85 000 kronor
Över 4000 145 000 kronor

En engångskostnad för installation om 15 000 kronor tillkommer. I priset ingår obegränsat antal licenser. Alla priser är exklusive moms. Tjänsten förmedlas av Studentbostadsföretagen i samarbete med Undén & Gudmundson. 

 • Installation av webbtjänst med egen subdomän.
 • Uppstartsutbildning för administratörer i hur tjänsten fungerar.
 • Stöd i branschstandard för regler och krav samt kommunikationen ut till hyresgäster.
 • Support via mejl och webbmöten.
 • Full tillgång till systemet året runt.
 • Möjlighet att föreslå representant till användarrådet.

För att främja erfarenhetsutbyte mellan olika medlemsföretag, samt fungera som en dubbelriktad informationskanal mellan medlemsföretagen och leverantören Undén & Gudmundsson finns ett Användarråd. Genom användarrådet kan användarna av StudboAdmin påverka systemets och tjänstens utveckling.

Användarrådet har som mål att ha två protokollförda möten per år, ett på våren och ett på hösten. Dessa hålls efter att studiekontroller genomförts och enkät skickats ut och sammanställts. (Skickas ut av Undén & Gudmundsson)

I Användarrådet sitter personer med från de medlemsföretag som varit med och tagit fram StudboAdmin men rådet kan utökas med fler personer allt eftersom fler företag ansluter sig, dock sätts en gräns till max 10 personer.

Studentbostadsföretagens kansli fattar beslut om vilka som ingår i användarrådet. Det är viktigt att rådet är representativt för bredden av användare och att medverkande personer har mandat att för sin organisations räkning fatta beslut i frågor gällande framtida utveckling av StudboAdmin. Studentbostadsföretagens projektledare för StudboAdmin är ordförande i användarrådet.

För mer information och demo, kontakta oss: