Hur utvecklas marknaden för studentbostäder?

Håll dig uppdaterad med statistik om studentbostadsmarknaden

Under 2023 har Studentbostadsföretagen genomfört en grundlig marknadsanalys av studentbostäder och studenter i landet. I samband med detta finns det möjlighet att ta del av lokala marknadsrapporter för svenska studieorter.

Marknadsrapporterna sammanställer nyckeltal för studentbostadsmarknaden samt studentpopulation och -utveckling. Dessutom presenteras bland annat potentiell målgrupp för studentbostäder, flytt- och rekryteringsmönster och geografisk placering av studentbostäderna. Det finns både lokala och en nationell rapport att tillgå.

Vi har anlitat Evidens som tagit fram och bearbetat datan under försommaren 2023. Analysen baseras på registerdata från bland annat SCB, Lantmäteriet och UKÄ. Rapporterna levereras som en Power Point-presentation, omgående efter beställning.

 

Marknadsrapporten ger dig bland annat: 

 • En överblick över marknaden med nyckeltal för studentbostäder och studenter
 • Benchmark mellan olika studieorter
 • Fakta om flyttmönster och potentiell målgrupp för studentbostäder

 

 

Detta ingår i rapporterna

Studentbostäder:

 • Antal studentbostäder**, presenteras uppdelat på:
  • Byggnadsperiod
  • Bostadstyper
  • Typ av aktör (ägandeform)

Studenter:

 •  Nationella studenter
 •  Internationella studenter
 •  Nybörjarstudenter
 •  Prognos 19-åringar
 •  Potentiell målgrupp**
 •  Andel studenter som är del av potentiell målgrupp**
 •  Samband mellan nybörjare och arbetslösa
 •  Samband mellan nybörjare och 20 – 29 åringar
 •  Prognos högskolenybörjare

**Uppdelat på kommun

Studentbostäder:

 • Antal studentbostäder på orten*, presenteras även uppdelat på:
  • Byggnadsperiod
  • Bostadstyper
  • Typ av aktör (ägandeform)
 • Placering av studentbostäder på orten
 • Lista över studentbostadsaktörer och antal bostäder
 • Antal bostäder som behövs för att nå den potentiella målgruppen

Studenter:

 • Antal studenter*, presenteras uppdelat på:
  • Nationella studenter (exkl distansstudenter)
  • Internationella studenter
 • Potentiell målgrupp* (se nästa sida)
 • Andel studenter som är del av potentiell målgrupp
 • Utveckling antal studenter (2005 – 2022), presenteras uppdelat på:
  • Nationella studenter
  • Internationella studenter
  • Nyantagna studenter
 • Geografisk rekrytering av nybörjarstudenter

*Inkluderar jämförelse med övriga studieorter

Mer info

Borlänge

Borås

Eskilstuna

Falun

Gävle

Göteborg

Halmstad

Helsingborg

Jönköping

Kalmar

Karlshamn

Karlskrona

Karlstad

Kiruna

Kristianstad

Linköping

Luleå

Lund

Malmö

Norrköping

Piteå

Skellefteå

Skövde

Stockholm

Sundsvall

Trollhättan

Umeå

Uppsala

Visby

Västerås

Växjö

Örebro

Östersund

 

Rapporttyp Ordinarie pris Medlemspris
Nationell rapport 12 500 :- 7000 :-
Lokal rapport 7500 :- st 5000 :- st

Intresserad av flera rapporter? Hör av dig för paketpris!

Alla priser är exklusive moms.

Välkommen att kontakta info@studentbostadsforetagen.se för beställning och övriga frågor om marknadsrapporterna.