Medlemsansökan

Juridisk person som äger, utvecklar, förvaltar eller förmedlar studentbostäder kan bli medlem i Studentbostadsföretagen. Ni behöver inte vara ett renodlat studentbostadsföretag, men studentbostäder måste vara en del av ert nuvarande eller framtida verksamhet.

Fast avgift 2024: 21 500 kronor/år
Rörlig avgift 2024: 36 kronor/studentbostad och år

Ansökningsblankett