Välkommen till Studentbostadsföretagen

Vi är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Vi verkar för att skapa förutsättningar för våra medlemmar att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Fyra av fem studentbostäder

Våra medlemmar är väldigt olika men har en gemensam nämnare; de äger, förvaltar, förmedlar och utvecklar studentbostäder. De kommer i alla olika former och storlekar, från kommunala bolag och lärosäten till stiftelser och privata aktörer, från ett bestånd på ett hundratal bostäder hela vägen upp till 8 000. Våra medlemsföretag representerar tillsammans fyra av fem studentbostäder i Sverige. Bredden av medlemsföretag skapar ett spännande och dynamiskt nätverk med en stor variation i kunskap och erfarenheter.


Studentbostaden i fokus

För oss är studentbostaden speciell. Det är en bostadstyp som innebär förutsättningar, möjligheter och utmaningar som inte finns på den vanliga bostadsmarknaden. Som Sveriges enda branschorganisation specialiserad på studentbostäder arbetar vi för att skapa ett stort kunskapsutbyte både medlemsföretag emellan, och mellan branschen och beslutsfattare. På så sätt skapar vi förutsättningar på flera plan för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.


Medlemsnytta i tre led

Som medlem i Studentbostadsföretagen är ni en del av en större verksamhet och kan ta del av all den kunskap och erfarenhet som finns i branschen. Vi verkar som förmedlare och producent av information, mötesplatser och opinionsbildning. Därför delar vi in medlemsnyttan i vår branschorganisation i tre områden; nätverk, kunskap och påverkan.


Bli medlem:

Juridisk person som äger, utvecklar, förvaltar eller förmedlar studentbostäder kan bli medlem i Studentbostadsföretagen. Ni behöver inte vara ett renodlat studentbostadsföretag, men studentbostäder måste vara en del av ert nuvarande eller framtida verksamhet.
 
Fast avgift: 20 500 kronor/år
Rörlig avgift: 35 kronor/studentbostad och år
 
 
Ansökningsblankett