Allt ljus på studentbostaden

 

Välkommen till branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. Vår vision är Bostäder som stärker högre utbildning och vi verkar för att skapa förutsättningar för våra medlemmar att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.

Vi är den enda organisationen i Sverige med ett odelat fokus på studentbostaden och genom våra medlemsföretag representerar vi 85 procent av alla studentbostäder i Sverige. Tillsammans tar vi oss an gemensamma utmaningar i branschen och utvecklar studentbostaden i takt med omvärldens och studenternas behov.

Medlemskap

Stor eller liten, privat eller stiftelse, på gång eller etablerad – alla som är aktiva på studentbostadsmarknaden är välkomna som medlemmar hos oss.

  • För de som förvaltar och förmedlar studentbostäder erbjuder vi ett unikt nätverk i en öppen bransch där erfarenhetsutbytet är stort och ständigt pågående. På Kunskapsbanken och i vårt nyhetsbrev samlas tips och kunskap från hela branschen i allt från gemensamma kök till studiekontroller.
  • För de som bygger och utvecklar studentbostäder finns ett stort kunskapsunderlag om hur studenter vill bo, politisk omvärldsbevakning och marknadsanalyser. Ta del av aktuella nyproduktionsprojekt, överblicka den senaste utvecklingen och bli en del av ett kontaktnät med studentbostadsaktörer på över 35 studieorter.

Medlemsansökan

Detta ingår i medlemskapet

Hos oss finns Sveriges största nätverk för studentbostäder, ett nätverk som präglas av stor gemenskap och öppenhet.

Tillsammans strävar vi efter en väl fungerande studentbostadsmarknad på både nationell och lokal nivå. Det innebär att lokala utmaningar blir gemensamma utmaningar och att vi med samlad kunskap och erfarenheter skapar lösningar som driver branschen framåt.

 

Digitalt eller på plats runt om i landet – genom ett varierat utbud av medlemsträffar, utbildningar och event erbjuder kompetensutveckling för dig som jobbar med studentbostäder.

Vi lyfter aktuella ämnen som ger inspiration och konkreta verktyg för att utveckla olika delar av er studentbostadsverksamhet. Våra träffar är också det bästa sättet att komma i kontakt med nätverket och utbyta erfarenheter.

 

Hos oss får du det kunskapsunderlag som behövs för att förstå branschens utveckling, utmaningar och möjligheter. Genom rapporter, nyhetsbrev och våra medlemssidor på webben tar du del av omvärldsbevakning, best practice från branschen, marknadsanalyser, nyckeltal och annan relevant statistik.

Vi bevakar framförallt utveckling och trender på den svenska marknaden, men blickar även ut i världen för att inspirera och utveckla svenska aktörer.

Många av villkoren på studentbostadsmarknaden styrs av lagar och regler. Vårt uppdrag är att påverka dem i en riktning som skapar bästa möjliga förutsättningar för de som vill bygga, förvalta och bo i studentbostäder. Fokus ligger på att bevaka studentbostadens särintressen och branschspecifika frågor som andra aktörer missar.

Tillsammans gör vi större skillnad än var för sig och vårt politiska arbete sker i tätt samarbete med medlemsföretagen.

Som medlem i Studentbostadsföretagen kan man ta del av en rad olika medlemsförmåner, från rabatterade erbjudanden till branschunika tjänster och verktyg. Till exempel branschens egna kundundersökning Nöjd Studbo och Studboadmin – en webbaserad tjänst för effektiva studiekontroller.

Övrig information

Fast avgift: 21 500 kronor
Rörlig avgift: 36 kronor per studentbostad