• BRANSCHREKOMMENDATIONER: KÖ- OCH HYRESVILLKOR

    Gemensamma branschrekommendationer som ska ge stöd och vägledningen. Rekommendationerna är frivilliga att luta sig mot, helt eller delvis. Lasmer

  • SAMLINGSSIDA: CORONAVIRUSET

    Samlad information om coronapandemin och hur den påverkar oss i studentbostadsbranschen. Lasmer

  • Politiska satsningar påverkar branschen

    Hur omfattas studentbostadsbranschen av de politiska satsningar som görs för att begränsa coronapandemins följdverkningar? Lasmer

Nyheter

Förra veckan anordnade vi ett uppföljande möte med bland annat finländska, brittiska och isländska deltagare från NSBO-nätverket. Bland annat diskuterades den psykiska hälsan bland studenter under coronapandemin, med avstamp i en undersökning som har gjorts bland isländska studenter. Nedan kan du ta del av en sammanfattning av innehållet på mötet (på engelska).  Last week we hosted…

Studentbostadsföretagen har lämnat in ett svar på det förslag om modernare byggregler som lämnades in till regeringen i slutet av 2019. Vår huvudsakliga invändning rör slopandet av kategorin studentbostäder i byggregelverket.

Ett framgångsrikt kundnöjdhetsarbete i coronatider, går det att få till?  Vi fick ett samtal med kundnöjdhetsexperten Eva Hauge, som tipsar om hur man kan arbeta för att få nöjda kunder i allmänhet, och under coronapandemin i synnerhet.

Samlingssida coronapandemin

All information om corona på ett ställe.