• Bygga & Bo

  Välkommen till ett digitalt seminarium om fastighetsutveckling och hållbarhet för studentbostäder. Lasmer

 • Studboguiden 2020

  Årets Studboguide är här! Ta reda på hur studentbostadsläget ser ut på landets studieorter - under terminsstarten och över hela året. Lasmer

 • NYHET! STUDENTPANELEN

  Tillsammans med Origo Group har vi tagit fram branschens egen Studentpanel. Genomför korta och snabba enkäter för att få bättre förståelse för era hyresgästers önskemål och behov. Lasmer

 • SAMLINGSSIDA: CORONAVIRUSET

  Samlad information om coronapandemin och hur den påverkar oss i studentbostadsbranschen. Lasmer

Nyheter

Studentbostadsföretagen har lämnat svar på remissen om Stockholms stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024. Ambitionerna i riktlinjerna är bra, men bör höjas.  

Hur utvecklar vi hållbara studentbostäder för framtiden? I ett digitalt seminarium med väl anpassat upplägg varvar vi korta och inspirerande presentationer med interaktiva moment och gruppdiskussioner. Du får ta del av olika inspel på det framtida, hållbara studentboendet som uppdaterar och inspirerar dig.

I början av september presenterades budgetpropositionen för 2021 med flera förslag som berör studentbostadsbranschen, men det rör sig om allmän bostadspolitik. Regeringen verkar förlita sig starkt på investeringsstödet. Studentbostäder nämns inte någonstans i budgeten, mer än indirekt i beskrivningarna av ökat anslag till investeringsstödet. Här samlar och kommenterar vi förslagen. 

Samlingssida coronapandemin

All information om corona på ett ställe.