Bostäder som stärker högre utbildning

Vi är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige och navet för studentbostäder i Sverige.

Kommande träffar och utbildningar