• NYHET! STUDENTPANELEN

  Tillsammans med Origo Group har vi tagit fram branschens egen Studentpanel. Genomför korta och snabba enkäter för att få bättre förståelse för era hyresgästers önskemål och behov. Lasmer

 • BRANSCHREKOMMENDATIONER: KÖ- OCH HYRESVILLKOR

  Gemensamma branschrekommendationer som ska ge stöd och vägledningen. Rekommendationerna är frivilliga att luta sig mot, helt eller delvis. Lasmer

 • LÄGESRAPPORT NYPRODUKTION

  Prognosen för byggandet de kommande åren och studentbostadskörernas syn på förutsättningarna för att nyproducerade studentbostäder. Lasmer

 • NÄTVERK KUNDSERVICE OCH UTHYRNING

  I mars drar vi igång ett nytt nätverk för er som jobbar med kundservice och uthyrning av studentbostäder. Välkommen att anmäla dig! Lasmer

 • RAPPORT: NULÄGE KUND OCH MARKNAD

  Årlig rapport om kund- och marknadsläget. Ta del av de senaste nyckeltalen för studenter, bostäder och byggande. Lasmer

Nyheter

I takt med digitalisering och ökad rörlighet har gränsen mellan hemmet och arbetsplatsen suddats ut. Det här påverkar såklart även studenter, som i många fall kan betecknas som digitala nomader. Kontentan är att en god studiemijö i bostaden blir allt viktigare för såväl studieupplevelsen som för studentbostadsaktörernas boendeerbjudande.

Agnes Adersjö är inredningsarkitekt på Malmö universitet och har tidigare jobbat med att formge miljöer i studentbostäder på MKB Fastighets AB. Hon ser i dagsläget ett par olika trender som tillsammans eller var för sig bidrar till att skapa en bättre studiemiljö.

Flera medlemmar sitter nu med ansökningar om investeringsstöd eller har precis fått beviljat stöd. I december skrev vi om de nya reglerna för investeringsstödet och osäkerheten kring energikraven. Efter tät dialog med regeringen och Boverket har vi nu fått besked. Glädjande nog kommer de flesta av studentbostadsprojekten att omfattas av övergångsbestämmelser.

Våra rapporter

Ta reda på mer om den svenska studentbostadsmarknaden.