• Nätverk: Uthyrning och kundservice

    Gå med i nästa års nätverk för er som jobbar med uthyrning och kundservice. Nätverket träffas digitalt vid tre tillfällen och ger dig som deltagare ökad kompetens och branschkontakter. Lasmer

  • Nätverk: Förvaltare

    Ny kunskap och erfarenhetsutbyte för dig som jobbar som förvaltare av studentbostäder. Nätverket träffas digitalt vid tre tillfällen och ger stöd i ditt arbete mot en effektiv förvaltning samt nöjda kunder och medarbetare Lasmer

  • SAMLINGSSIDA: CORONAVIRUSET

    Samlad information om coronapandemin och hur den påverkar oss i studentbostadsbranschen. Lasmer

Nyheter

På Stockholms största studentbostadsområde Lappkärrsberget bygger Stockholms Studentbostäder 800 nya studentbostäder. Området, som är känt för den klassiska studentkorridoren, får nu ett tillskott av enskilda bostäder i form av ettor och tvåor. Både ekologisk och social hållbarhet var varit ledstjärna i utvecklingen av området.

Välkommen till ännu ett år med Studentbostadsföretagen! Under 2021 bjuder vi på kompetensutveckling och inspiration i form av träffar, nätverk, rapporter och exempel från branschen. En av flera nyheter är fler digitala träffar som ingår i medlemskapet. 

Vi lämnar ett år då nya arbetssätt, värderingar och preferenser tvingades fram och bidrog till förändrade verksamheter. Inför 2021 ser vi sju tydliga trender för studentbostadsmarknaden som många är en följd av förra årets stora skiften.

Distansutbildning och begränsade sociala sammanhang bidrar till ökad psykisk ohälsa bland studenter. I Reykjavik mätte universitetet under hösten hur coronapandemin påverkat den psykiska hälsan och fann att en stor andel studenter känner både ökad stress och oro. Gudrun Björnsdottir från Icelandic Student Services berättar hur de underlättar situationen för sina boende. 

Samlingssida coronapandemin

All information om corona på ett ställe.