Studboguiden 2018


 
Studboguiden är rapporten där de som själva hyr ut studentbostäderna ger sin bild av läget. Och de gör det utifrån två perspektiv; dels hur läget är inför läsårsstarten i augusti/september och dels hur det ser ut över hela året. Läget inför höstterminsstarten får ofta mycket uppmärksamhet, men studentbostadsåret är längre än bara några veckor i augusti och september. En lång väntetid på bostäder i slutet av augusti är inte lika med en brist på studentbostäder i oktober eller april. Därför vill vi med Studboguidens indelning i brist, balans och överskott belysa hur läget ser ut över hela året.

I korthet

  • 12 orter anger brist på studentbostäder
  • 19 orter anger en balanserad studentbostadsmarknad
  • 2 orter anger ett överskott på bostäder

Trender

1. Läget bättre för landets studenter
Över hela landet finns en fortsatt brist på studentbostäder, men antalet orter där läget förbättras blir allt fler. Majoriteten av studentbostadsföretagen på bristorter rapporterar kortare köer eller ökat antal tillgängliga bostäder inför höstterminsstarten.

2. Stabilt på balanserade orter
I år anger 19 orter balans, och av dem är det endast två som upplever att trycket är större i år än 2017. De studieorter som är i balans är därmed stabila.

3. Ökad nyproduktion ger effekt
Av de orter som anger brist säger hälften att läget sett över hela året blivit bättre och tror på ytterligare förbättrat läge till nästa år tack vare att det byggs fler studentbostäder.

Tidigare Studboguider