Studboguiden

Studboguiden är rapporten där de som själva hyr ut studentbostäderna ger sin bild av läget. Och de gör det utifrån två perspektiv; dels hur läget är inför läsårsstarten i augusti/september och dels hur det ser ut över hela året. Läget inför höstterminsstarten får ofta mycket uppmärksamhet, men studentbostadsåret är längre än bara några veckor i augusti och september. En lång väntetid på bostäder i slutet av augusti är inte lika med en brist på studentbostäder i oktober eller april. Därför vill vi med Studboguidens indelning i brist, balans och överskott belysa hur läget ser ut över hela året.

I korthet:

  • 14 orter anger brist på studentbostäder
  • 18 orter har en balanserad studentbostadsmarknad
  • En ort anger ett överskott på bostäder
  • Många studentbostadsföretag på bristorter, som Stockholm, Uppsala och Linköping, rapporterar att köerna minskar eller att antalet tillgängliga bostäder inför höstterminsstarten ökat. Antagligen på grund av ökad nyproduktion.
  • På många orter, även de med balans, är det långa köer och stor efterfrågan på studentbostäder inför terminsstarten. Detta för att det kommer ett stort antal studenter som vill ha bostad vid samma tidpunkt. Många orter tillhandahåller temporära lösningar, till exempel inneboende eller andrahandsboenden, till dess att trycket minskar, vilket kan ske redan någon månad eller två från terminsstart.
  • Det är brist på studentbostäder över hela landet, upp emot 17 000 studentbostäder behövs i dagsläget, men bristen verkar ha nått sin topp och planat ut, kanske till och med är på väg ner.

Tidigare Studboguider