Studboguiden 2019


 
Studboguiden är rapporten där de som själva hyr ut studentbostäderna ger sin bild av läget. Och de gör det utifrån två perspektiv; dels hur läget är inför läsårsstarten i augusti/september och dels hur det ser ut över hela året. Läget inför höstterminsstarten får ofta mycket uppmärksamhet, men studentbostadsåret är längre än bara några veckor i augusti och september. En lång väntetid på bostäder i slutet av augusti är inte lika med en brist på studentbostäder i oktober eller april. Därför vill vi med Studboguidens indelning i brist, balans och överskott belysa hur läget ser ut över hela året.

I korthet

  • 9 orter anger brist på studentbostäder
  • 23 orter anger en balanserad studentbostadsmarknad
  • 2 orter anger ett överskott på bostäder

Trender

1. Generellt bättre läge på studentbostadsmarknaden
För andra året i rad minskar antalet orter med brist på studentbostäder medan de med balans ökar. Detta understryker den fortsatt positiva utvecklingen, som på många håll beror på ett tillskott av nya studentbostäder
 
2. Brist på större studieorter
De orter som fortfarande har brist på studentbostäder är landets större städer och studieorter. Men även om bristen kvarstår, bidrar även här fler bostäder till ett bättre läge och kortare kötider.
 
3. Särskilt grepp om terminsstart
Fler studentbostäder behövs, men det går inte att bygga bort bristen på studentbostäder vid terminsstart. Åtgärder som förbättrar rörligheten på marknaden och flödet av studenter behövs. Även fler lokala samarbeten krävs för att kapa toppar av efterfrågan i samband med terminsstarter.

Tidigare Studboguider