Studboguiden

I tider kring terminsstart översvämmas media av rapporter om årslånga studentbostadsköer och allmän brist på studentbostäder över hela landet. På alltför många studieorter runt om i landet stämmer det överens med verkligheten, men det kortsiktiga perspektivet skapar också felaktiga bilder av de studieorter som är balanserade. Studboguiden syftar till att visa hur läget ser ut i hela landet över hela året och inte bara på bristorterna runt terminsstart.

I korthet:

  • 14 orter anger brist på studentbostäder
  • 14 orter har en balanserad studentbostadsmarknad
  • En ort anger ett överskott på bostäder
  • De flesta orter har långa kötider inför höstterminsstarten, men det är den bestående bristen över hela året som är det stora problemet.

Tidigare Studboguider