Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt

Högutbildad arbetskraft är efterfrågad, inte minst i storstadsregionerna. Men hur lönsam är en student redan under studietiden? Betydligt mer lönsam än vad du tidigare trott. Storstadsregioner som Stockholm tjänar årligen 6,9 miljarder kronor på de 80 000 studenter som bor där. Detta visar rapporten Studentbostäder – en förutsättning för tillväxt, där studentens värde definieras och det viktiga behovet av bostad cementeras.

Rapporten i korthet

  • Flera storstadsregioner har ett behov att öka antalet högutbildade. I exempelvis Stockholmsregionen anses antalet högutbildade behöva öka med 90 procent, eller 270 000 personer till 2030, för att motsvara näringslivets behov av arbetskraft.
  • Enligt Boverkets årliga Bostadsmarknadsenkät fanns det år 2014 cirka 85 200 studentbostäder. Under samma period var 366 749 studenter registrerade i Sverige.
  • Cirka 70 procent av rektorerna vid Stockholms lärosäten anser att studentbostadsbristen begränsar möjligheten att rekrytera studenter.

KLICKA FÖR ATT LÄSA SOM PDF

Tillvaxt