Hur studenter vill bo

Vilka aspekter är viktiga för studenterna i sitt boende? Hur vill och hur kan de bo? Ekonomiska förutsättningar, studentlivets variation och förväntningar och önskningar på boendet påverkar i stor grad hur studentbostäder kan och bör utformas. Därför genomfördes en studie på hur studenter bor idag och hur de utifrån sitt nuvarande boende och situation vill förändra sitt boende.

Studien består av två delar, en intervjustudie som genomförts av Elisabeth Dalholm Hornyánszky, forskare vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola och dels en enkätstudie vars frågor bygger vidare på resultatet av intervjustudien.

Resultatet visar på en mycket varierande efterfrågan och boendebehov.

De båda studierna har sammanställts i en rapport kallad Hur studenter vill bo, du kan läsa den som pdf nedan (mörkblå ram). Nedan finns även en inledande intervjustudien sammanfattad i pdf-format.

Klicka för att läsa som pdf

Hur-vill-studenter-bo      Hur-studenter-vill-bo-Lund