Byggregler som hindrar

I samband med Boverkets översyn av byggregler gällande student- och ungdomsbostäder under våren 2013 sammanställde Studentbostadsföretagen hur studentbostadsbranschen ser på nuvarande regler och hur de bör förändras.

Rapporten är en sammanställning av både en enkät och diskussioner studentbostadsföretag emellan. Diskussionen har flera spår, men de mer övergripande visar på att det måste skapas möjligheter att bygga mindre för att skapa en kedja som i slutändan påverkar de ekonomiska förutsättningarna positivt. Även bullerkrav och kommunala särkrav är det flera som vill se ändringar och lättnader för.

Klicka för att läsa som pdf

Byggregelrapport