Lägesrapport: Efterfrågan vid terminsstart

Vår lägesrapport om efterfrågan inför höstterminsstarten ger en snabb inblick i rådande läge på studentbostadsmarknaden, både hur behovet ser ut idag och om det förändrats det senaste året. Det är med andra ord en temperaturmätning av läget inför antagningsbeskeden och höstterminsstarten.

I KORTHET:

  • 71 procent tror att trycket på deras studentbostäder vid höstterminsstarten kommer vara på samma nivå som 2018. 16 procent tror att trycket kommer vara högre och 8 procent att det blir lägre.
  • 48 procent anger att efterfrågan på deras studentbostäder är oförändrat även även de senaste tre åren. 26 procent anger att trycket ökat och 21 procent att det minskat.
  • 60 procent anger att kötiderna idag (juni 2019) är oförändrade jämfört med samma period 2018.
  • 32 procent av respondenterna har bostadsgaranti eller viss förtur, samtliga av dessa kommer klara av att hålla garantin.