Lägesrapport: Efterfrågan vid terminsstart

Vår lägesrapport om efterfrågan inför höstterminsstarten* ger en snabb inblick i rådande läge på studentbostadsmarknaden, både hur behovet ser ut idag och om det förändrats det senaste året. Det är med andra ord en temperaturmätning av läget inför antagningsbeskeden och höstterminsstarten.

*Rapporten hette under 2017 Lägesrapport: Behov och efterfrågan

I KORTHET:

  • 65 procent tror att trycket på deras studentbostäder vid höstterminsstarten kommer vara på samma nivå som 2017. 23 procent tror att trycket kommer vara högre och 7 procent att det blir lägre.
  • 43 procent anger att efterfrågan på deras studentbostäder ökat de senaste tre åren
  • 53 procent anger att kötiderna idag (juni 2018) är oförändrade jämfört med samma period 2017.
  • 20 procent av respondenterna har bostadsgaranti eller viss förut, samtliga av dessa kommer klara av att hålla garantin.