Lägesrapport: Behov och efterfrågan

Vår lägesrapport om behov och efterfrågan ger en snabb inblick i rådande läge på studentbostadsmarknaden, både hur behovet ser ut idag och om det förändrats det senaste året. Det är med andra ord en temperaturmätning av läget inför antagningsbeskeden och höstterminsstarten.

I KORTHET:

  • 73 procent tror att efterfrågan på deras studentbostäder vid höstterminsstarten kommer vara på samma nivå som 2016.
  • 53 procent anger att efterfrågan på deras studentbostäder ökat de senaste tre åren
  • Efterfrågan ökar över hela landet, från små till stora studieorter.
  • Flera studentbostadsföretag anger att det finns ett behov av fler studentbostäder på deras ort, behovet varierar från ett hundratal till flera tusen. Många är osäkra på behovet eftersom man fortfarande inte vet hur höstens antagna studenter kommer påverka marknaden.
  • 56 procent anger att kötiderna idag (maj/juni 2017) är oförändrade jämfört med samma period 2016.
  • 24 procent av respondenterna har bostadsgaranti eller viss förut, samtliga av dessa kommer klara av att hålla garantin.