Rapporter

Varje år producerar Studentbostadsföretagen ett antal rapporter och publikationer, både återkommande och de som belyser ett ämne eller händelse mer specifikt.

Lägesrapport: Nyproduktion

Lägesrapporten tittar på nyproduktionsläget på studentbostadsmarknaden ur ett nationellt perspektiv. Förutom att redovisa siffror och statistik presenterar den även hur studentbostadsföretagen ser på möjligheterna att bygga studentbostäder och vilka åtgärder som skulle kunna förbättra dem.

right

Studboguiden

Studboguiden presenterar hur studentbostadssituationen ser ut på landets olika studieorter. Till exempel redogör den för om det råder brist, balans eller överskott på studentbostäder. Informationen kommer från våra medlemsföretag på respektive ort, alltså de som har bäst koll på hur studentbostadsmarknaden ser ut hos just dem.

right

Övriga rapporter 

Att verka i studentbostadsbranschen innebär att arbeta med en rad olika ämnen och utmaningar. Därför tar Studentbostadsföretagen fram rapporter som så vitt skilda saker som vägglöss och byggregler.

 

 

right