Remisser

Här publicerar vi de remisser som vi skickar in gällande förslag och utredningar rörande studentbostadsmarknaden.

REMISSYTTRANDE SOU 2014:40

Studentbostadsföretagens remissyttrande till Finansdepartementet gällande SOU2014:40 – neutral bolagsskatt.

REMISSYTTRANDE VISSA BOSTADSBESKATTNINGSFRÅGOR – SOU2014:1

Studentbostadsföretagens remissyttrande till Finansdepartementet gällande SOU2014:1 – vissa bostadsbeskattningsfrågor.

REMISSVAR BULLERFÖRORDNING

Studentbostadsföretagens remissvar på Socialdepartementets förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller.

REMISSVAR – FÖRSLAG TILL HANDLINGSPROGRAM KUNSKAPSREGION STOCKHOLM

Studentbostadsföretagens remissvar på Stockholms läns landsting förslag på handlingsprogram för Kunskapsregion Stockholm.

REMISS 1 – BBR 2014

Studentbostadsföretagens remissvar på Boverkets förslag på regelförändringar av BBR i samband med Boverkets uppdrag att göra en översyn av desamma.

REMISS 2 – BBR 2014

Studentbostadsföretagens remissvar på Boverkets förslag på regelförändringar av BBR i samband med Boverkets uppdrag att göra en översyn av desamma.