Pressmeddelanden

​Stina Olén ny vd för Studentbostadsföretagen

Den 5 mars börjar Stina Olén som ny vd för Studentbostadsföretagen, branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder i Sverige. Stina kommer i sin roll som vd att ha stort fokus på opinionsbildning samt representera branschen i bostadspolitiska frågor.

Läs mer

Nytt samarbete med Huskurage mot våld i hemmet

Unga män och kvinnor är de som i störst utsträckning utsätts och utsätter andra för våld. Studentbostadsföretagen inleder därför ett samarbete med organisationen Huskurage som jobbar för att förhindra våld i nära relationer.

Läs mer

Bestående studentbostadsbrist i 4 av 10 studieorter

​Studentbostadsbranschens årliga kartläggning Studboguiden visar att nästan hälften av landets studieorter har brist på studentbostäder sett över hela året, och inte bara inför höstterminsstarten. Men trots brist och långa köer anar flera aktörer att en vändning kan vara på gång.

Läs mer

​Stockholmshem ny medlem i Studentbostadsföretagen

Det allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem är ny medlem i branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

Läs mer

​Fortsatt högt tryck på studentbostäder inför höstterminsstarten

I veckan får tiotusentals nya studenter sitt antagningsbesked. För många väntar likt föregående år långa köer och osäkert boende. Endast ett fåtal studentbostadsföretag tror att efterfrågan kommer minska jämfört med 2016.

Läs mer

Lunds nation blir medlemmar i Studentbostadsföretagen

Lunds nation har anslutit sig som medlemsföretag i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Målsättningen är att öka kunskapen och utbyta erfarenheter i studentbostadsfrågor.

Läs mer

​Stiftelsen Västmanlands-Dala Nations Studentbostäder nya medlemmar i Studentbostadsföretagen

Branschorganisationen Studentbostadsföretagen välkomnar ännu en nationsstiftelse från Uppsala som medlemsföretag. Stiftelsen Västmanlands-Dala Nations Studentbostäder är branschorganisationens sjunde medlemsföretag i Uppsala.

Läs mer

​Bra kundarbete prisades på stor gala

Årets bästa kundarbete i studentbostadsbranschen prisades när vinnarna mottog sina priser på årets Nöjd Studbo-gala. Förutom vinnarna lyftes även studentbostadsbranschen upp i stort, som när det kommer till kundnöjdhet är en bransch med toppresultat.

Läs mer

​Därför ökar studentbostadsbyggandet

Idag släpper SCB statistik över bostadsbyggandet och antalet nybyggda studentbostäder ökar för sjätte året i rad. Det är nu uppe på samma nivåer som det tidiga 2000-talet. Den stora brist som år av underproduktion skapat är nyckeln till att studentbostadsbyggandet fortsätter öka.

Läs mer

​Få studentbostadsföretag kommer använda investeringsstödet

Majoriteten av de aktörer som färdigställer studentbostäder från 2017 och framåt anger att de inte kommer använda sig av investeringsstödet. Det visar en enkätundersökning som branschorganisationen Studentbostadsföretagen genomfört.

Läs mer

​Högsta nyproduktionen av studentbostäder på 15 år

Nyproduktionen av studentbostäder fortsätter att öka under 2016 och 2017. Under 2017 förväntas minst 3 948 studentbostäder stå klara, en nivå som inte uppnåtts sedan 2002. Det är framförallt i Stockholm som studentbostadsbyggandet tilltar, mycket tack vare att flera nya aktörer etablerat sig.

Läs mer

​Stockholms universitet nytt medlemsföretag i Studentbostadsföretagen

Stockholms universitet är det senaste medlemsföretaget i landets branschorganisation för studentbostäder. Kopplingen mellan utbildning och bostad tar därmed ytterligare ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Pressinbjudan: Kliv in i framtidens studentbostad

Nyfiken på hur ett studentboende helt anpassat efter studenternas egna önskemål ser ut? Varmt välkommen den 30 november då vi bjuder vi in studenter och media att uppleva framtidens sociala studentbostad genom virtual reality.

Läs mer

​Akademiska Hus nytt medlemsföretag i Studentbostadsföretagen

Hösten 2014 utökades Akademiska Hus statliga uppdrag till att bygga studentbostäder. Runt om i landet har de tagit initiativ till flertalet nya studentbostadsprojekt och nu är de också medlemmar i landets enda branschorganisation för studentbostadsföretag.

Läs mer

​Trots stor brist – kortare kö till studentbostad

Inför höstterminsstarten är det många studenter som har svårt att hitta boende på sin studieort. Årets kartläggning av studentbostadsmarknaden visar också att det är brist på flera studentbostadsorter, även ur ett helårsperspektiv. Dock börjar bristen på många håll minska och köerna blir kortare.

Läs mer