Verksamhet

Studentbostadsföretagens mål är att skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet. För att åstadkomma detta jobbar vi för att stärka våra medlemmarnas verksamhet inom en rad olika områden genom, bland annat erfarenhetsutbyte, analyser och erbjudande av tjänster.

Föreningens arbete innebär också att opinionsbilda mot myndigheter, politiker och andra aktörer på bostadsmarknaden i frågor som berör studentbostadsbranschen. Den utåtriktade verksamheten innebär att Studentbostadsföretagen utgör en samlad röst gentemot till exempel myndigheter, politiker och media i frågor som rör förutsättningarna att bedriva studentbostadsverksamhet. På samma sätt är vi en gemensam röst in i föreningen om vad myndigheter, politiker och media beslutar och rapporterar om, för att stärka kunskapen om vad som händer i vår omvärld som påverkar våra medlemmars vardag.

Vision

Studentbostadsföretagen ska vara den självklara aktören i studentbostadsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till en väl fungerande studentbostadsmarknad.

Ändamål

Studentbostadsföretagen har till uppgift att inom Sverige tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen i branschfrågor och, om så beslutas, erbjuda servicetjänster genom ett särskilt servicebolag.

Föreningen skall härvid:
– företräda medlemmarna som grupp inför statliga, kommunala och andra offentliga organ,
– samarbeta med andra organisationer och företag inom och utom landet,
– sprida information och tillhandahålla rådgivning i branschfrågor samt främja ett öppet och effektivt erfarenhetsbyte mellan medlemmarna,
– verka för en opinionsbildning som främjar en positiv utveckling av studentbostadsfrågorna,
– i övrigt inom ramen för sitt ändamål tillvarata medlemmarnas intressen.