Styrelsen

Studentbostadsföretagens styrelse består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordförande är Henrik Krantz från AF Bostäder i Lund.

I styrelsen finns representanter från såväl privata som allmännyttiga företag och stora som små företag. Gemensamt är viljan och engagemanget för studentbostadsfrågor.

Presidium

Henrik Krantz

Ordförande
AF Bostäder

henrik.krantz@afbostader.se

Ingrid Gyllfors

Vice ordförande
Stockholms Studentbostäder (SSSB)

ingrid.gyllfors@sssb.se

Ledamöter

Anders Flodin

Karolinska Institutet Housing AB

anders.flodin@kihousing.se

Charlott Kroon 

AB Skövdebostäder

charlott.kroon@skovdebostader.se

Susanne Malmgren

Akademiska Hus

susanne.malmgren@akademiskahus.se

Ulrika Lindencrona

Åke Sundvall Projekt AB

ulrika.lindencrona@akesundvall.se

Johan Knaust

Svenska Studenthus/K2A

johan.knaust@k2a.se

Suppleanter

Magnus Bonander

SGS Studentbostäder

magnus.bonander@sgsstudentbostader.se

Joakim Palestro

Studentstaden/Uppsalahem AB

joakim.palestro@studentstaden.se

Erika Johansson

ÖrebroBostäder AB

erika.johansson@obo.se