Styrelsen

Studentbostadsföretagens styrelse består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordförande är Henrik Krantz från AF Bostäder i Lund.

I styrelsen finns representanter från såväl privata som allmännyttiga företag och stora som små företag. Gemensamt är viljan och engagemanget för studentbostadsfrågor.

Presidium

Henrik Krantz

Ordförande
AF Bostäder
Lund

henrik.krantz@afbostader.se

Ingrid Gyllfors

Vice ordförande
Stockholms Studentbostäder (SSSB)
Stockholm

ingrid.gyllfors@sssb.se

Ledamöter

Anders Flodin

Karolinska Institutet Housing AB
Stockholm

anders.flodin@kihousing.se

Charlott Kroon 

AB Skövdebostäder
Skövde

charlott.kroon@skovdebostader.se

Mikael Lundgren

Bostaden i Umeå
Umeå

mikael.lundgren@bostaden.umea.se

Christer Andersson

Svenska Studenthus

christer.andersson@k2a.se

Ulrika Lindencrona

Åke Sundvall Projekt AB
Stockholm

ulrika.lindencrona@akesundvall.se

Suppleanter

Benny Enholm

Studentstaden
Uppsala

Magnus Bonander

SGS Studentbostäder
Göteborg

magnus.bonander@sgsstudentbostader.se

Erica Johansson

ÖrebroBostäder AB
Örebro

erika.johansson@obo.se