Kansliet

Det dagliga arbetet i Studentbostadsföretagen sköts av kansliet som består av tre personer. Kansliet ligger på Kaserntorget i de centrala delarna av Göteborg.
 
Den 5 mars 2018 börjar Studentbostadsföretagens nya vd Stina Olén.

Personal

Ida Tengroth // 031 - 780 45 73

Ida är kommunikationsansvarig och leder organisationens kommunikativa arbete. I hennes uppgifter ingår bland annat att sammanställa och vidarebefordra information till både medlemmar och externa parter.

ida@studentbostadsforetagen.se

Erica Sjölin // 031 - 780 45 74

Erica är medlemsansvarig och identifierar de områden och frågor som medlemmarna vill veta mer om. Hon har den övergripande kontakten med medlemsföretagen och utvecklar nya aktiviteter, tjänster och samarbeten.

erica@studentbostadsforetagen.se