Kansliet

Det dagliga arbetet i Studentbostadsföretagen sköts av kansliet som består av tre personer. Kansliet ligger på Kaserntorget i centrala  Göteborg.

Personal

Stina Olén // 031 - 780 45 72

Stina är vd och ytterst ansvarig för föreningens arbete. I sin roll som vd har Stina stort fokus på opinionsbildning och arbetar för att förbättra förutsättningarna för att bedriva studentbostadsverksamhet i Sverige.

stina@studentbostadsforetagen.se

Erica Sjölin // 031 - 780 45 74

Erica är medlemsansvarig och identifierar de områden och frågor som medlemmarna vill veta mer om. Hon har den övergripande kontakten med medlemsföretagen och utvecklar nya aktiviteter, tjänster och samarbeten.

erica@studentbostadsforetagen.se

Carolina Andersson // 031 - 780 45 73

Carolina ansvarar för Studentbostadsföretagens kommunikationsarbete fram till sommaren/hösten 2020, under Ida Tengroths föräldraledighet.

carolina@studentbostadsforetagen.se

Ida Tengroth // Föräldraledig

Ida är kommunikationsansvarig och leder organisationens kommunikativa arbete, både mot externa parter och medlemsföretag för ökad medlemsnytta och erfarenhetsutbyte.

Föräldraledig fr.om. 191004

ida@studentbostadsforetagen.se