Vad händer under 2019?

Välkomna till ett nytt år med Studentbostadsföretagen! Ett år fullt av spännande träffar, rapporter och utbildningar. Här har vi listat några av årets viktigaste händelser för att du ska kunna nyttja ert medlemsskap till fullo. 

Träffar

7 februari Nätverksstart: Kundservice
5-6 mars Hållbart boende
25 april Nöjd Studbo 2019 + Föreningsstämma
7-9 maj Studieresa Helsingfors
18 juni Uthyrning + digitalisering
September Utbildning: Film och sociala medier
16-17 oktober StudBO19
November Förvaltningsdagarna 2019

 

Rapporter och sammanställningar

Juli Lägesrapport: Efterfrågan inför terminsstart
September Studboguiden
Oktober Lägesrapport: Kund och marknad
November Sammanställning: Hyreshöjning

 

Alltid: