Nya ledamöter i styrelsen

På 2018 års föreningsstämma den 26 april i Skövde valdes två nya ledamöter och en ny suppleant in i Studentbostadsföretagens styrelse.

Nya ordinarie ledamöter i styrelsen är Johan Knaust, Vd och grundare av K2A/Svenska Studenthus, och Susanne Malmgren, Chef Studentbostäder på Akademiska hus. Ny suppleant är Joakim Palestro, Fastighetschef på Studentstaden/Uppsalahem AB.

– Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter och ser fram emot ett produktivt och spännande år. Extra roligt är det att vi fått med fler företag som förvaltar och bygger studentbostäder på flera orter, det gör att styrelsen speglar branschens utveckling på ett bra sätt, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen.

På stämman valdes även Claes Hjortronsteen, AF Bostäder, till ny ledamot i valberedningen och Jenny Wikström, Stiftelsen Östgötabostäder, valdes till sakrevisor.