Medlemsträff: Digitalt boende

Välkommen till en medlemsträff med fokus på det digitala boendet. Digitaliseringen letar sig in i alla aspekter av verksamheten,  från kundkontakt till kontraktsskrivning och hyresbetalning. Dessutom för det med sig juridiska aspekter som för de flesta är helt nytt. 

Det digitala boendet ger möjlighet till både effektivisering och målgruppsanpassning. För studentbostadsföretag, vars målgrupp är vana vid digitala plattformar för allt från kommunikation till konsumtion, är den digitala utvecklingen extra viktig. Hand i hand med de digitala möjligheterna följer nya, juridiska utmaningar som integritet, lagring av personuppgifter och immateriella rättigheter.

Under en dagsträff i Göteborg lyfter vi både nya exempel på digitalisering i bostäder och dess juridiska aspekter. Dessutom ges deltagarna möjlighet att ställa sina frågor om hyresjuridik till MAQS advokater.

Datum: 18 juni. 10.00 – 16.30
Plats: Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, Göteborg
Sista anmälningsdag: 28 maj