Tre frågor till Martin Johansson som slutar vid årsskiftet

Vid årsskiftet avslutar generalsekreterare Martin Johansson sin tjänst hos oss på Studentbostadsföretagen. Det är nästan på dagen tio år efter att han började och vi ställde några frågor för att se vad han tar med sig från tiden här.  

Vad har varit det bästa med att jobba på Studentbostadsföretagen?
– Att få vara med att påverka utvecklingen av både studentbostadsbranschen och Studentbostadsföretagen! Ser man tillbaka så har det skett en markant utveckling inom båda områdena sedan jag började 2008. Både branschen och branschorganisationen har professionaliserats betydligt, vilket också gjort att de frågor vi driver och arbetar med har en naturlig plats i såväl fastighetsbranschen som i den politiska debatten. Just att ha bidragit till att lyfta hela studentbostadsfrågan har varit väldigt roligt!

Vad kommer du sakna mest?
– Förutom världens bästa kollegor och alla andra personer runt om i branschen vi träffar regelbundet så kommer jag väl sakna det som nämndes innan. Att i någon mening få vara i centrum av studentbostadsbranschen. Även om man inte påverkar allt så får man en unik överblick och kan följa åt vilket håll olika delar av branschen rör sig, vilket är väldigt intressant.

Vad tar du med dig från din tid här till ”den andra sidan”
– Allt jag lärt mig om studentbostäder de senaste 10 åren! Vi pratar ofta om att studentbostadsbranschen är så öppen att man gärna delar med sig av sin kunskap till andra företag i branschen. Men det har ju spillt över på oss också så på ett sätt har det ju varit världens bästa skola för studentbostadskunskap och vilka delar som är viktiga för att driva en bra studentbostadsverksamhet. Så jag kommer utan tvekan stjäla alla godbitar, högt och lågt, som man blivit uppmärksammad på genom åren. Och förhoppningsvis kunna få bidra åt andra hållet så småningom.

Ett stort tack till Martin för hans tid här och lycka till i framtiden!