Lär känna våra nya styrelseledamöter

På stämman i maj valdes tre nya ledamöter in i Studentbostadsföretagens styrelse. Vi ställde två frågor till dem för att ta reda på mer vilka de är och hur de ser framtiden för branschen. 


Susanne Malmgren, Akademiska Hus

Var arbetar du med och vad är din roll i studentbostadsvärlden?
– Jag arbetar med utveckling, samordning och förvaltning av student- och forskarbostäder inom Akademiska Hus. Akademiska Hus vill aktivt bidra till att bygga och utveckla ledande campusmiljöer och då är studentbostäder en väldigt viktig parameter för att lärosätenas attraktivitet ska öka och campus ska bli levande dygnet runt. Min roll är att ansvara för vårt ägande, byggande och förvaltningen över hela Sverige. Vårt arbete är speciellt aktivt i de sex stora universitetsstäderna. Vi har produktionen igång för nybyggnad i Stockholm och Luleå, väldigt roligt!

Hur ser du på branschen och dess utveckling just nu?
– Jag ser väldigt ljust på branschen just nu utifrån att behovet av student- och forskarbostäder har debatterats under flera år och många har förstått vikten av detta för att de svenska lärosätena ska fortsatt vara attraktiva i världen. Byggbranschen utvecklas och tar allvarligt på frågan om prisvärt boende vilket vi vill medverka till och som är en mycket viktig parameter för den enskilda studenten. Jag tycker också att dialogerna kring framtidens boende och nya lägenhetsutformningar är framåtsiktande och nyfikenheten finns i branschen. Här vill jag gärna arbeta för att få till studentbostaden som en kategoribostad för då kan vi hantera utvecklingsfrågorna mer slagkraftigt. Konjunkturen för att bygga bostäder är på väg ner på allvar och det är positivt för oss som har stabila projekt i pipe-line.

 


Joakim Palestro, Studentstaden/Uppsalahem

Var arbetar du med och vad är din roll i studentbostadsvärlden?
– Jag är fastighetschef på Studentstaden som förvaltar cirka 4 000 bostäder och planerar bygga ytterligare 650 nya studentbostäder i Uppsala den närmaste sjuårsperioden.

Hur ser du på branschen och dess utveckling just nu?
– Branschen är inne i ett väldigt spännande skede då vi måste försöka upprätthålla en fortsatt hög tillväxttakt på antalet nya bostäder samtidigt många av oss behöver renovera och förnya de befintliga. En stor utmaning är att upprätthålla attraktiviteten i det kollektiva studentkorridorboendet genom nya smarta lösningar och idéer om kollektiva rum på nya platser. Jag tänker inte minst från vår USA-resa och deras innovativa idéer om att bygga härliga gemensamhetsutrymmen på källarplan. Där har Sverige mycket att lära!

 


Johan Knaust, Svenska Studenthus/K2A

Var arbetar du med och vad är din roll i studentbostadsvärlden?
– Jag är vd för K2A som är majoritetsägare i Svenska Studenthus. Mitt vardagliga arbete går ut på att etablera studentbostäder och utveckla vårt erbjudande till våra kunder. Min roll är även att se till att vi gör hållbara val för våra studenter och samhället. Vi bygger alla våra studentlägenheter i trä och vårt mål är att all vår nyproduktion ska vara Svanenmärkt.

Hur ser du på branschen och dess utveckling just nu?
– Vi ser ett fortsatt stort behov av att utveckla nya studentbostäder för att möta efterfrågan. Väntetiden för att få ett eget boende är lång och de flesta vill ha ett eget boende och prioriterar eget kök och badrum. Vi tror att fler kommer att efterfråga möjligheten att byta ort under sin studietid i framtiden.