Kallelse till föreningsstämma 2018

Härmed kallar Studentbostadsföretagen samtliga medlemsföretag till 2018 års föreningsstämma. Stämman äger rum 11.30 – 12.15 den 26 april 2018 på Skövde Kulturhus.

Dagordning och handlingar skickas ut senast två veckor före stämman. Stämman anordnas i anslutning till årets Nöjd Studbo-dag. Efter stämman bjuder vi på lunch och därefter tar Nöjd Studbo-programmet vid med inspirationsseminarium och gala. Som vanligt är stämma och lunch kostnadsfritt för medlemsföretag medan Nöjd Studbo-programmet har en anmälningsavgift.

Program 26 april
11.30: Föreningsstämma 2018
12.15: Lunch
13.00: Inspirationssemiarium Nöjd Studbo
19:00: Nöjd Studbo-gala