Internationella tips för Residence Life

Residence Life är ett begrepp med en egen ställning på den internationella studentbostadsmarknaden. Det handlar om boendet snarare än bostaden och innehåller allt från sociala aktiviteter till förebyggande av mental ohälsa. Vi frågade tre europeiska aktörer vad Residence Life är för dem. 


Susanna Graziano, Dr Paula Dalziel och Steven Hawkins

Susanna Graziano, International Relations Manger, Camplus
– För mig är Residence Life ett unikt tillfälle att lyssna på studenterna, lära sig från dem och ständigt vara innovativ. Min kollega Nicola Sabatini i Milano sa nyligen att för honom betyder det också att vara involverad i ett välkomnande och stöttande sammanhang där våra relationer till studenterna, förslag och idéer utvecklas, även i de mest oväntade riktningar. Under studierna hittar personer med olika bakgrund, kultur och utbildning varandra och det är en ideal situation för studenter att utbyta perspektiv och utvecklas i en för dem okänd miljö. Studentbostäder är uppenbarligen en viktig faktor i den fasen av livet.

Dr Paula Dalziel, Residential Life Manager, Manchester Metropolitan University
– För mig är det ett supportsystem för studenter baserat på gemenskap som ger möjlighet till flexibilitet för att uppfylla mål och värden hos både universitet och privata aktörer. Det är ett tillvägagångssätt där seniora studenter bor tillsammans med yngre studenter och hjälper dem att hitta ett sammanhang i en ny miljö. Därför handlar Residence Life rent praktiskt för mig om att våra Residence Assistants (RAs) är proaktiva i sitt jobb och hjälper studenterna att träffa andra studenter och engagera sig i sin omgivning.

Steve Hawkins, European Director, Student Living by Sodexo
– Residence Life för Student Living by Sodexo är dels ett samlingsbegrepp för de olika sätt vi främjar våra studenthyresgäster och dels ett sätt att förbättra studenternas livskvalitet i varje del av studieupplevelsen. För oss är det viktigt att ha rätt mix av tjänster, oavsett om det handlar om våra bastjänster som städning, bemannad reception dygnet runt och förvaltning på plats, eller tilläggstjänster som arbetserfarenhet, sociala event och support för mental hälsa.