Fokus på återvinning och avfall i Gävle

Under hela 2016 lyfter vi upp om miljö- och hållbarhetsarbetet hos några av våra medlemsföretag. Denna gång har vi kontaktat Gavlegårdarna för att ta reda lite mer på hur det jobbar med återvinning och bättre inomhustemperaturer.

Artikelbild2

Stora förändringar görs bäst tillsammans. Därför antog Gävle kommun för några år sedan en omfattande och ambitiös miljöstrategi. Med målet att bli en av Sveriges bästa miljökommuner inkluderar den samtliga kommunala bolag och förvaltningar. Bland dem finns Gavlegårdarna, det allmännyttiga bostadsbolaget som just nu strävar mot målet genom bättre avfallshantering och smartare inomhustemperaturer.

Vi pratar med Mats Åström, miljöchef på Gavlegårdarna, för att ta reda på lite mer hur deras miljöarbete ser ut. Sedan den kommunala strategin klubbades igenom för några år sedan har hans arbete och förutsättningar förändrats – till det bättre.

– Kort sagt är det enklare att arbeta, det är tydligare vilka mål vi ska arbeta mot och vilka nyttor det ger, säger Mats. Eftersom planen samlar alla kommunala bolag och förvaltningar skapas även ett nätverk som ger både stöd och nya idéer.

Under Mats år på Gavlegårdarna har företaget gjort många olika typer av hållbarhetsprojekt, bland annat ett med fokus på vatten som vi tidigare uppmärksammat i vår artikelserie Nedslag i studentbostadsvärlden. Just nu är Gavlegårdarna mitt inne i två nya projekt: bättre återvinning och jämnare inomhustemperaturer.

Lätt att göra rätt
Som för flera bostadsföretag runt om i landet är avfallshanteringen ett problem för Gavlegårdarna. Utmaningen ligger dels i att få hyresgäster att sortera avfallet bättre och dels i att hålla det rent och snyggt i återvinningsrummen. Mycket av satsningen kring avfall handlar därför om att underlätta för hyresgästerna.

– Det ska vara lätt att göra rätt! Allt vi gjort på det här området utgår från den enkla, men viktiga frasen, säger Mats.

Lätt att göra rätt handlar bland annat om att tillhandahålla så många fraktioner som möjligt för att hyresgästerna ska känna att de kan sortera det mesta på ett och samma ställe. Det handlar också om att placera återvinningsstationerna i strategiska lägen, så att man kan slänga sitt avfall på väg till bussen eller bilen och slippa gå en extra vända. Och arbetet har gett resultat.

– 9 av 10 hyresgäster anger i vår kunderundersökning att de tycker det är lätt att återvinna, säger Mats.

Före
Ett av Gavlegårdarnas gamla återvinningsrum

Positiva ord skapar positiva handlingar
Rätt kommunikation är en annan del av Gavlegårdarnas framgångsrecept. Till exempel vill inte Mats att ordet soprum används, utan föredrar istället positiva begrepp som till exempel återvinningsrum. I återvinningsrummen finns inga pekpinnar eller negativa budskap. Istället vägleds hyresgästerna med bilder, symboler och goda exempel. Flera nya återvinningsrum har byggts och invigts med korv och fika på området. I samband med invigningen fick de boende i området information om hur de ska göra sig av med sitt avfall på bästa sätt.

På frågan om hur studenterna skiljer sig vad gäller avfallshantering skrattar Mats lite.

– De är oerhört svåra att motivera. Jag kommer ihåg ett studentbostadsområde, som nu är sålt, där vi hade stora problem med att ens få dem att slänga soparna i kärl istället för på golvet, förklarar Mats.

Invigning
Invigning av ett nytt återvinningsrum

Bättre koll på temperaturer
Ett annat område som Gavlegårdarna just nu jobbar med är uppvärmning av bostäderna. Målet är att skapa jämnare inomhustemperaturer för att både spara energi och ge hyresgästerna bättre komfort. Tidigare resulterade enskilda klagomål på kalla temperaturer ofta i att man höjde temperaturen i hela huset. En varningsklocka började ringa när folk vädrade mitt i vintern, för att det var för varmt inne i bostaden. Just nu är projektet i sin första fas där tempgivarna installeras i samtliga bostäder och fastigheternas temperaturer mäts och analyseras.

– Vi har cirka 1000 fastigheter i vårt bestånd och med den data vi samlar in får vi ett bättre verktyg för att prioritera vilka åtgärder och områden vi ska ta tag i först, förklarar Mats.

Med tempgivarna kan Gavlegårdarna justera inomhustemperaturen efter fler faktorer än bara utomhustemperaturen. Till exempel kommer systemet att reagera på variabler som tidigare gav övertemperaturer i bostäderna, till exempel soliga vår- och höstdagar eller olika aktiviteter som matlagning och många människor på liten yta.

Till sist, vad är du mest stolt över med ditt hållbarhetsarbete?
– Mer övergripande är jag stolt över hur frågan etablerat sig i företaget. Det är numera en del i allt vi gör. Sen är jag väldigt stolt över det arbete vi gjort med återvinningen, framförallt att det får ett så bra resultat i våra kundundersökningar, avslutar Mats.

 

Gavlegårdarnas lista för smart avfallshantering

  • Det ska vara lätt att göra rätt, till exempel sortera sin återvinning på väg till bussen eller bilen.
  • Tillhandahåll tillräckligt med fraktioner, på Gavlegårdarnas återvinningsstationer kan man återvinna allt från glas till kläder.
  • Skapa en positiv kommunikation kring avfallshanteringen, prata om återvinning istället för sopor.
  • Använd inte pekpinnar och förbud, visa istället på goda exempel.
  • Informera ständigt – använd de kanaler som finns tillhanda för att återkommande påminna hyresgästerna om varför och hur man bäst hanterar sitt avfall.
  • Gör något roligt av ett tråkigt ämne – Gavlegårdarna hade till exempel invigning av sina nya återvinningsrum och bjöd upp området till fest med korv och fika.

 

Tidigare artiklar: