Färre kemikalier och mindre koldioxid i Skövde

Under hela 2016 lyfter vi upp om miljö- och hållbarhetsarbetet hos några av våra medlemsföretag. Först ut är Skövdebostäder som tidigt identifierade kemikalier och utsläpp av koldioxid som stora klimatbovar. Efter sexton år är resultatet en tydlig reducering av de skadliga ämnena.

För att ta reda lite mer om Skövdebostäders miljöarbete ringde vi upp Lena Christersson som sedan 2000 är företagets miljösamordnare. För Lena är den främsta nyttan med en hållbar verksamhet att Skövdebostäder bidrar till en hållbar värld, men hon ser även fler positiva effekter.

– Miljöarbetet smittar av sig på vårt varumärke som stärks genom de olika projekten, samtidigt som det i många åtgärder finns en ekonomiskt fördel, till exempel när målet är minskad förbrukning av vatten, el och drivmedel, säger Lena.

Det var just år 2000 som Skövdebostäder bestämde sig för att ordentligt ta tag i det miljöarbete som tidigare skett utan varken tydlig struktur eller uppföljning. Med målet att bli certifierade enligt ISO 14001 påbörjades utbildning av personal och företagets klimatpåverkan kartlades enligt certifieringens standardvärdering. Två år senare erhölls den åtråvärda certifieringen.

Minskade koldioxidutsläpp med 70 procent
Ett av de områden som identifierades med stor klimatpåverkan var Skövdebostäders utsläpp av koldioxid. Listan över åtgärder för att minska koldioxidutsläpp kan göras lång. Vad som krävs är en allmän minskning av energiförbrukningen och en omställning till förnybara energikällor. Skövdebostäder har tillämpat detta i allt från konsumtion av hushållsel i bostäderna till eldrivna mopeder och personal utbildad i Eco Driving. Under det första året minskade Skövdebostäder sina koldioxidutsläpp med 70 procent, en nyckelfaktor var att uppvärmningen av bostäder med olja ersattes med fjärrvärme. Men även om utsläppen minskat drastiskt hos Skövdebostäder finns det fortfarande områden att göra mer på.

– Vi tittar nu på ökad källsortering och smartare avfallshantering som ett sätt att minska våra utsläpp. Detta kräver lite mer av hyresgästen och därför är det viktigt med bra förutsättningar för att enkelt kunna källsortera, lägger Lena till.

Vidare har Skövdebostäder i flera områden med gemensam elmätning installerat individuella mätare och påföljande individuell debitering. Effekten blev att förbrukningen i områdena sjönk från 36kWh/kvadratmeter och år till 24kWh. 

Stad
Skövdebostäder har minskat sina kemikalier med farokod från 200 stycken till 65.

Färre kemikalier för en bättre arbetsmiljö
Förutom koldioxiden var även kemikalier ett stort problem. När Lena i ett tidigt skede räknade samman antalet olika kemikalier med farokod som användes i företaget blev listan lång, över 200 stycken. Färg, bekämpningsmedel, betong, lim och städmedel var några av de saker som fanns på listan. Ett långsiktigt arbete med att hitta bättre alternativ och metoder påbörjades.

-Arbetet med minskade kemikalier fick dubbel effekt. Förutom att minska själva utsläppen innebar det även en bättre arbetsmiljö för våra anställda, säger Lena.

Idag är antalet kemikalier istället nere i strax över 60, och arbetet för ännu färre fortsätter. Så många produkter som möjligt ska bytas ut till bättre alternativ och andra metoder tillämpas. Till exempel har kokande vatten och manuell borttagning av ogräs ersätt kemikalietunga bekämpningsmedel.

Direkt kommunikation gör störst skillnad
En av Lenas stora utmaningar i arbetet är att få med hyresgästerna på tåget. Som boende i en hyresrätt har man valt bort mycket av ansvaret för sin bostad, vilket enligt Lena gör det svårt att bygga engagemang i frågor som hållbarhet och miljö. Under sina år har hon märkt att flyers och informationsmaterial gör liten skillnad, medan direkt kommunikation med hyresgästerna fungerar bäst.

– Vid flera tillfällen bjöd jag och en kollega hyresgäster från olika områden på kvällsmat för att diskutera källsortering. Det avslappnade forumet och trevliga middagen gav ett bra samtal och vi fick tillfälle att lära oss av varandra, säger Lena.

Vi avslutar med att fråga Lena vad hon är mest stolt över i det miljöarbete som bedrivits hos Skövdebostäder:
– Den ständiga utvecklingen är jag väldigt nöjd med, säger Lena. Att vi aldrig stannar av, utan hela tiden fortsätter arbeta mot nya mål. En annan rolig sak är hur synen på min roll och det arbete jag utför förändrats. Från att ha varit den som tjatat och gnatat om hållbarhet och miljö, har det blivit en aspekt som har en naturlig plats i allt som görs och utvecklas på företaget. Det är jag stolt över!

 

Skövdebostäders åtgärder för en miljösmartare verksamhet:

  • All oljeeldning har ersatts med fjärrvärme
  • El- och biogasdrivna fordon
  • Parkett eller linoleum erbjuds utan extra kostnad vid renovering istället för PVC.
  • Aktivt arbete med att minska energiförbrukningstalen för fjärrvärme-, vatten- och elförbrukning.
  • Individuell mätning av hushållsel
  • Bytt ut miljöfarliga städmedel, material, bekämpningsmedel etc. mot snällare och mer miljövänligare alternativ
  • Utbildad personal i Eco Driving