Bygg minst 7000 studentbostäder till 2026!

Studentbostadsbristen i Göteborg riskerar att tvinga unga att välja andra studieorter. Idag har elva aktörer, varav Studentbostadsföretagen är ett, ställt sig bakom programförklaringen Gbg7000+ studentbostäder för att tillsammans verka för att minst 7 000 permanenta studentbostäder byggs under perioden 2016-2026. 

Göteborg har två starka lärosäten som lockar studenter från hela Sverige och resten av världen. Bristen på boende påverkar stadens och lärosätenas attraktivitet negativt och Göteborg riskerar att gå miste om den kraft och vitalitet som studenternas närvaro innebär.

Göteborgs Stad planerar för 4 000 studentbostäder till 2021 (exklusive bostäder med tillfälligt bygglov) vilket ger totalt cirka 14 000 studentbostäder i Göteborg. Parterna inom Gbg7000+ studentbostäder vill stärka och förlänga denna positiva satsning. Enligt en rapport beställd av samverkansgruppen kommer det att finnas kring 38 000 helårsstudenter i Göteborg år 2025, förutsatt den nuvarande utvecklingstakten. Då behövs minst 18 000 studentbostäder för att det ska vara möjligt för en nyantagen student att hitta en bostad och etablera sig. Genom att skapa minst 7000 studentbostäder i Göteborg under perioden 2016-2026 kan problemen motverkas och regionen riskerar inte längre att hamna efter i den regionala utvecklingen eller som kunskapsstad.

 

Målsättningar för Gbg7000+ studentbostäder

  • minst 7000 nya inflyttningsklara permanenta studentbostäder byggs i Göteborg under perioden 2016-2026.
  • utveckla kunskapsstaden Göteborg genom campusnära bostäder och naturliga mötesplatser.
  • närliggande kommuner samverkar i frågor som exempelvis byggnation och kollektivtrafik.
  • tydliggöra studenternas betydelse för staden och öka kunskapen kring studentbostäder som boendeform.
  • utveckla och effektivisera studentbostadsmarknaden i Göteborg.
  • utveckla nya sätt att bygga studentbostäder och skapa en mångfald av boendeformer.
  • involvera och samverka med alla relevanta aktörer för att nå målsättningen.

 

Gbg7000+ studentbostäder samverkanspartners
Pam Fredman, rektor
Göteborgs universitet

Stefan Bengtsson, rektor
Chalmers tekniska högskola

Joakim Wallin, vd
Chalmers Studentbostäder

Magnus Paulsson, vd
SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Andreas Sjöö, ordförande
GFS – Göteborgs Förenade Studentkårer

Martin Johansson, generalsekreterare
Studentbostadsföretagen

Martin Öbo, tf. fastighetsdirektör
Göteborgs Stad, Fastighetskontoret

Birgitta van Dalen, regiondirektör
Akademiska Hus region Väst

Johan Trouve, vd
Västsvenska handelskammaren

Mariette Hilmersson, vd
Förvaltnings AB Framtiden

Birgitta L-Öfverholm, chef
Näringslivsgruppen, Göteborg & CO

 

Om Gbg7000+ studentbostäder
Gbg7000+ studentbostäder är en samverkansgrupp där deltagarna gemensamt verkar för byggandet av minst 7000 studentbostäder under perioden 2016-2026. Vi vill dessutom utveckla Göteborg som en kunskapsstad och tydliggöra studenternas betydelse för staden. För att nå våra målsättningar vill vi involvera och samverka med alla relevanta aktörer.

Läs mer på www.gbg7000.se (under uppbyggnad).
Följ oss på www.twitter.com/gbg7000 (startas inom kort).