Brinnovation – en tävling för nya brandinnovationer

För att sprida den senaste kunskapen om brand i bostäder och uppmana till nya innovationer, anordnar Brandskyddsföreningen tävlingen Brinnovation. Vi kontaktade deras marknadsansvariga Francys för att ta reda på mer och kolla vad som är framtidens brandskydd i bostäder. 

Vad är Brinnovation?
– Det är en innovationstävling där målet är att få fram ett stort antal idéer och innovationer kring brand i bostäder för att förhindra och minska effekten av bränder. Den anordnas tillsammans med en rad partners och vänder sig till alla som vill vara med och forma framtidens brandsäkerhet.

Vad är en bra brandinnovation?
– Vi gillar både små och stora innovationer. En liten men viktig innovation är en sprint som gör att det blir enklare att hantera brandsläckare. En större innovation är ett miljövänligt medel som kan sprutas på utsidan av hus i närheten av skogsbrand för att förhindra att branden sprider sig. Annars kommer mycket idéer kring möjligheterna med sensorer, uppkopplade brandlarm, säkerhet kring var personer och produkter finns. För vår tävling vill vi ha in alla typer av idéer som hjälper oss minska eller förhindra bränder i bostäder. Det kan vara allt från enkla produkter och tjänster till mer avancerade innovationer.

Vad ser ni för trender inom brandinnovationer?
– Nya och billigare kommunikationssystem möjliggör billig uppkoppling för sensorer och uppkopplade saker inom Internet of Things. När dessa kopplas samman och informationen behandlas intelligent så kan vi använda datorkraft för att förutse och förhindra nya bränder eller minska effekten av de som händer. Nya byggmaterial och nya material i inredning och byggnation är också viktiga eftersom bostäder blivit mycket brandfarligare de senaste 20 åren. Idéer kring gemensamma lösningar i hyreshus som kopplar samman larm och kommunikationssystem så att alla blir varnade för brand i tid är ett annat område.

Hur tror du framtidens brandsäkerhet kan komma att se ut?
– Mycket mer uppkopplad och ökad användning av sensorer och maskininlärning. Nya material och byggsätt som minskar eller tar bort brandrisken. Och även nya sätt att släcka automatiskt som inte är giftiga eller förstör bostäderna.