Studentbostadsföretagen i Almedalen 2018

Under årets Almedalsvecka har vi träffat en rad politiker, myndigheter och organisationer för att prata studentbostäder. Framförallt har vi framfört behovet av att definiera studentbostaden i lagstiftningen, ett budskap som många ställt sig positiva till. 

Dessutom har vi frågat de vi träffat vad de ska göra för att skapa fler och bättre studentbostäder. Så här svarade de:


Emma Hult, bostadspolitisk talesperson Miljöpartiet
– Se till att de kommuner där studenter finns tar sitt bostadsförsörjningsansvar även för studenterna.

 


Alf Karlsson, statssekreterare Näringsdepartementet
– Införa gynnat bosparande
– Bygga fler billiga bostäder av fler

 


Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson Centerpartiet
– Lyssna på goda förslag och omsätta i praktiska lösningar

 


Caroline Szyber, bostadspolitisk talesperson Kristdemokraterna
– Se till att det kommer fram mer byggbar mark

 


Mats Green, bostadspolitisk talesperson Moderaterna
– Göra allt!

 


Leif Nysmed, riksdagsledamot Socialdemokraterna
– Underlätta finansieringen för fler billigare studentbostäder
– Se över studentbostadens rättsliga status

 


Malte Roos, språkrör Gröna Studenter
– Ändra p-normer till en mobilitetsnorm

 


Anton Jordås, förbundssekreterare S-studenter
– Kompiskontrakt
– Göra studentbostäder till en särskild boendeform

 


Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet
– Studentbostäder i fler områden
– Mix av bostäder

 


Anders Slejvgren, generaldirektör, och Christina Johannesson, stabsexpert, från Boverket
Fyllde inte i en lapp, men ser fördelar med att definiera studentbostaden i lagstiftningen, både PBL och hyreslag.