Träff: Hållbart boende

Hållbarhet är snart en självklarhet. Inte minst i bostaden, som är ett av de områdena med störst möjlighet för både social och ekologisk hållbarhet. Välkommen på en hållbarhetsträff med tema studentbostäder.

För studentbostadsbranschen är miljöpåverkan och psykisk ohälsa två saker som det fokuseras mycket på just nu. Hur kan studentbostäder, både nya och gamla, användas för att skapa ett boende där både natur och människa mår bra?

Den här träffen kretsar kring övergripande teori och praktik för ett hållbart boende samt konkreta exempel från branschen. Vi lägger stort fokus på hur vi med innovativa sätt kan anpassa existerande korridorboende för att bättre passa dagens studenter. Vi tittar även på hur vi skapar förutsättningar för både företag och kunder att ur olika aspekter bli så hållbara som möjligt.

Under träffen berör vi ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ur olika aspekter. Dessutom studiebesök i gamla och nya studentbostäder i Linköping som utgår från träffens teman.