Nyheter

Nyheter

Sommaren 2018 samlade tre studentbostadsaktörer sina studentbostäder i det nybildade studentbostadsföretaget Studentbostäder i Sverige (SBS). Idag finns de på en rad olika orter runt om i Sverige och planer på ytterligare expansion finns. 

För att sprida den senaste kunskapen om brand i bostäder och uppmana till nya innovationer, anordnar Brandskyddsföreningen tävlingen Brinnovation. Vi kontaktade deras marknadsansvariga Francys för att ta reda på mer och kolla vad som är framtidens brandskydd i bostäder.