Nyheter

Nyheter

JM är en välkänd aktör på bostadsmarknaden, men helt nya på studentbostadsmarknaden. Till höstens terminsstart flyttade de första studenterna in i deras nybyggda studentboende Alphyddan i Nacka. I samband med det väljer de också att gå med i Studentbostadsföretagen. 

Hur får man fler att svara på en enkät? Snart skickas Nöjd Studbo ut, branschens egna kundundersökning, och en bra svarsfrekvensen är en förutsättning för ett användbart resultat.