Vi utvecklar branschen - var med du också!

Mycket av förutsättningarna på studentbostadsmarknaden styrs av lagar och regler, särskilt premisserna för nyproduktion av studentbostäder. Som branschorganisation uppmärksammar vi de problem som finns med rådande förutsättningar, men framförallt visar vi på lösningar för att förbättra situationen för de som vill bygga, förvalta och bo i studentbostäderna.

Vi bildar opinion och påverkar inom en rad olika studentbostadsrelaterade ämnen, men i grund och botten utgår vi från att studentbostaden är en unik typ av boende. Det är ett tillfälligt boende och borde därmed lyda under regler som tar hänsyn till det, exempelvis gällande utformningen av bostäderna.

Några av de frågor vi driver

  • Regelverk för byggande
    De regelverk som omgärdar byggande ska främja byggandet av bostäder som speglar studenternas behov och efterfrågan. Det gäller allt från plan- och markfrågor till regler för utformning av själva bostaden. Vi strävar efter ett regelverk som i större utsträckning än i dag bidrar till ett byggande av bostäder som studenterna efterfrågar.
  • Lärosätenas engagemang
    Studentbostäder möjliggör högre utbildning. Utan någonstans att bo är det väldigt svårt att bedriva studier. Samtidigt är Sverige unikt i det avseendet att det traditionellt sett råder vattentäta skott mellan lärosätena och studentbostadsaktörer. Vi vill se fler möjligheter för ett ökat engagemang från lärosätena i studentbostadsfrågan. Det är trots allt för deras skull som det finns studentbostäder överhuvudtaget.
  • Bättre ekonomiska förutsättningar
    Det är dyrare att förvalta studentbostäder än vanliga hyresrätter. Främst på grund av den höga omflyttningen, men också utformningen av till exempel fastighetsavgiften. De ekonomiska förutsättningarna påverkar inte bara förvaltningen av existerande fastigheter utan också viljan och möjligheten att investera i studentbostadsmarknaden. Studentbostadsföretagen strävar därför att jämna ut skillnaderna och få bättre ekonomiska förutsättningar för att bedriva studentbostadsverksamhet, exempelvis genom en förändrad fastighetsavgift.