Vi utvecklar branschen - var med du också!

Mycket av förutsättningarna på studentbostadsmarknaden styrs av lagar och regler, särskilt premisserna för nyproduktion av studentbostäder. Som branschorganisation uppmärksammar vi de problem som finns med rådande förutsättningar, men framförallt visar vi på lösningar för att förbättra situationen för de som vill bygga, förvalta och bo i studentbostäderna.

Vi bildar opinion och påverkar inom en rad olika studentbostadsrelaterade ämnen, men i grund och botten utgår vi från att studentbostaden är en unik typ av boende. Det är ett tillfälligt boende och borde därmed lyda under regler som tar hänsyn till det, exempelvis gällande utformningen av bostäderna.