Bli en del av ett unikt nätverk!

I Studentbostadsföretagen finns Sveriges största studentbostadsnätverk med över 55 studentbostadsföretag. Tillsammans representerar vi 75 procent av landets studentbostadsmarknad och har lång erfarenhet och gedigen kunskap om studentbostäder. Samtidigt har vi också en stor gemenskap och öppenhet som är ovanlig i andra branscher. Det är därför inga konstigheter i att vi tillsammans strävar efter en väl fungerande studentbostadsmarknad både på nationell och lokal nivå.
 
Nätverket är som mest levande under våra inspirations- och nätverksträffar. Några gånger per år samlas vi runt aktuella och intressanta ämnen för att inspireras och diskutera. Det är inte svårt att ta med sig nya kunskaper och infallsvinklar från en träff inom Studentbostadsföretagen, ibland räcker det med att prata med grannen vid lunchbordet. Träffarna är kärnan i vårt nätverk och alltid lika uppskattade av de som deltar.
 
Se filmen från en av våra inspirations- och nätverksträffar: